• Odbierz prezent
WAWEL SA: raport finansowy (2021-02-26 17:45)
fot. freepik.com

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres


zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie
data przekazania:WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)WAWEL SA
Spożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)30-520
Kraków(kod pocztowy)
(miejscowość)Władysława Warneńczyk
14(ulica)
(numer)012 25 42 110
012 25 42 112(telefon)

(fax)mail@wawel.com.pl
wawel.com.pl(e-mail)

(www)676-007-68-68
350035154(NIP)

(REGON)


PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto 488 621564 440109 209131 210
Zysk (strata) z działalności operacyjnej72 10170 30316 11516 343
Zysk (strata) przed opodatkowaniem71 54573 04215 99116 979
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej57 26058 61012 79813 625
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej55 50183 12412 40519 323
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 832-24 864-3 539-5 780
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-46 769-39 475-10 453-9 176
Przepływy pieniężne netto, razem-7 10018 785-1 5874 367
Aktywa razem790 882795 139171 379186 718
Zobowiązania długoterminowe21 05521 0934 5624 953
Zobowiązania krótkoterminowe67 38483 44414 60219 595
Kapitał własny702 443690 602152 215162 170
Kapitał zakładowy7 4997 4991 6251 761
Liczba akcji1 499 7551 499 7551 499 7531 499 754
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)38,1839,088,539,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)468,37460,48101,49108,13

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Pismo_Prezesa_2020.xhtml


Pismo_Prezesa_2020.BES.xhtml.xades


Sprawozdanie biegły rewident 2020.xhtml


Sprawozdanie biegły rewident 2020.xhtml.sig


Sprawozdanie_Finansowe 2020.xhtml


Sprawozdanie_Finansowe 2020.xhtml.BES.xades


Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml


Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.BES.xades


Oswiadczenie_Lad_korporacyjny 2020.xhtml


Oswiadczenie_Lad_korporacyjny 2020.xhtml.BES.xades


Oswiadczenie_nt_informacji_niefinansowych_2020.xhtml


Oswiadczenie_nt_informacji_niefinansowych_2020.xhtml.BES.xades


Ocena_Rady_Nadzorczej_2020.xhtml


Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej 2020.xhtml


Informacja_Zarzadu 2020.xhtml


Informacja_Zarzadu 2020.BES.xhtml.xades

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-26Dariusz OrłowskiPrezez Zarządu


2021-02-26Wojciech WinkelCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-26Janusz SerwońskiGłówny Księgowy
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk