• Odbierz prezent
WAWEL SA: Deklaracja dywidendy - rekomendacja Rady Nadzorczej Emitenta (2021-02-26 16:17)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Deklaracja dywidendy - rekomendacja Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Emitenta, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta oraz rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła w dniu 26.02.2021 r., uchwałę nr 6 w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Wawel S.A. przeznaczenia zysku netto za rok 2020 w wysokości 57.260.181,90 PLN wraz z propozycją jego podziału w następujący sposób:

- dywidenda w kwocie 37 493 875,00 PLN tj. 25,00 PLN na akcję,
- kapitał zapasowy w kwocie : 19 766 306,90 PLN.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Wawel S.A. za rok 2020 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)WAWEL SA
Spożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)30-520
Kraków(kod pocztowy)
(miejscowość)Władysława Warneńczyk
14(ulica)
(numer)012 25 42 110
012 25 42 112(telefon)

(fax)mail@wawel.com.pl
wawel.com.pl(e-mail)

(www)676-007-68-68
350035154(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-26Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu


2021-02-26Tomasz TrelaProkurent
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk