• Odbierz prezent
Wawel spółka

19 marca znany producent słodyczy – spółka Wawel przedstawiła raport roczny za 2018 r. Zwrócono uwagę na trudności, z którymi musi sobie radzić na rynku. Jakie są mocne strony spółki?

 

19 marca po zakończeniu sesji na GPW, spółka Wawel opublikowała wyniki finansowe za 2018 r.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 559,16 mln zł wobec 566,32 mln zł w 2017 r. Oznacza to spadek o 1,26%. W 2018 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 94,37 mln zł wobec 97,5 mln zł w 2017 r. Stanowi to spadek o 3,21%. Zysk netto wyniósł w 2018 r. 77,26 mln zł wobec 113,32 mln zł w poprzednim roku. Spadł więc o 31,8%. W 2018 r. zysk na akcję wyniósł 51,51 zł wobec 75,56 zł w 2017 r.

 

W liście do akcjonariuszy prezes zarządu spółki Wawel - Dariusz Orłowski zwrócił uwagę  na zmiany struktury handlu detalicznego na polskim rynku, takie jak zwiększenie udziału dyskontów, zmniejszenie liczby sklepów w tzw. handlu tradycyjnym, wzrost znaczenia kanału „convenience” i dalsze problemy hipermarketów, które starają się utrzymać tę wcześniej zdobytą pozycję rynkową. Dodatkowy czynnik niepewności wnoszą regulacje dotyczące ograniczeń handlu w niedzielę.

Zwrócono także uwagę na zaostrzanie się konkurencji w branży, w której działa spółka Wawel. Pojawiają się nowe kategorie produktów. Spółka Wawel skupia się na działaniach jakościowych w ramach programu „Dobre Składniki”, polegającego na analizie receptur firmy przy udziale ekspertów zewnętrznych. Tradycyjne kategorie produktowe pozostają stabilne.

Dodano, że sytuacja finansowa i bilansowa spółki jest bardzo dobra. Pozycja gotówkowa uległa dalszej poprawie. Plany inwestycyjne spółki zostały w większości zrealizowane, a bieżące potrzeby są na poziomie nieco przekraczającym amortyzację. Pozwoli to na rekomendowanie wypłaty dywidendy.

 

Spółka Wawel jest producentem słodyczy, słynącym z długiej tradycji. Jest obecna na GPW od 1997 r. Notowania spółki w trakcie środowej sesji na GPW utrzymują się na minusie w okolicach 1,5%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk