• Odbierz prezent
WASKO S.A.: raport finansowy (2021-02-26 17:17)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2020
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 4 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-10-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2021-02-26
WASKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WASKO S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Berbeckiego6
(ulica)(numer)
032 33 25 500032 33 25 505
(telefon)(fax)
wasko@wasko.plwww.wasko.pl
(e-mail)(www)
954-23-11-706276703584
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-314 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
Przychody netto ze sprzedaży 458 577414 979102 49596 467
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 7807 5153 9741 747
Zysk (strata) brutto 18 1147 8654 0491 828
Zysk (strata) netto 12 0255 3992 6881 255
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 11 8795 8562 6551 361
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 8323 91215 608909
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 158-12 158-3 611-2 826
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 8104 782-3 0871 112
Przepływy pieniężne netto, razem 39 864-3 4648 910-805
Dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019
Aktywa razem 449 400395 93297 38292 975
Zobowiązania długoterminowe 10 53213 3432 2823 133
Zobowiązania krótkoterminowe 192 011145 68941 60834 211
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 242 197232 14252 48354 513
Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 18791 18719 76021 413
Liczba akcji 91 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,130,060,030,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,662,550,580,60
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A.
Przychody netto ze sprzedaży 303 413265 19867 81561 649
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 6045 4181 0291 259
Zysk (strata) brutto 8 1496 1081 8211 420
Zysk (strata) netto 5 2764 4161 1791 027
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 687-1 2059 317-280
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 274-4 318-2 073-1 004
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 30613 499-6 3273 138
Przepływy pieniężne netto, razem 4 1077 9769181 854
Dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019
Aktywa razem 342 411323 17274 19875 889
Zobowiązania długoterminowe 6 76310 6021 4662 490
Zobowiązania krótkoterminowe 142 538122 91230 88728 863
Kapitał własny 193 110189 65841 84644 536
Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 18791 18719 76021 413
Liczba akcji 91 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,060,050,010,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,122,080,460,49
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,092,080,460,49

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
WASKO_QSR4_2020.pdfSKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO
ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Łukasz MietłaCzłonek Zarządu
2021-02-26Tomasz MacalikCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk