• Odbierz prezent
WASKO S.A.: Powołanie Członka Zarządu WASKO S.A. (2021-10-25 10:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2021
Data sporządzenia:2021-10-25
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu WASKO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. (Spółka) z siedzibą w Gliwicach, informuje, że Rada Nadzorcza WASKO S.A. na posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku podjęła uchwałę, na mocy której w skład Zarządu powołano Pana Władysława Mizię powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Nowo powołany członek Zarządu według złożonego oświadczenia:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych;
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejszym w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd WASKO S.A. podaje informacje dotyczącą nowego Członka Zarządu WASKO S.A.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757.
Załączniki
PlikOpis
CV_Władysław Mizia_Członek_Zarządu.pdf Informacja o Członku Zarządu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WASKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WASKO S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Berbeckiego6
(ulica)(numer)
032 33 25 500032 33 25 505
(telefon)(fax)
wasko@wasko.plwww.wasko.pl
(e-mail)(www)
954-23-11-706276703584
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-25Tomasz MacalikCzłonek Zarządu
2021-10-25 Łukasz MIetła Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk