• Odbierz prezent
WASKO S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A. (2021-04-01 15:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A., na stanowisko Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A. powołany został Pan Bartosz Synowiec.

Pan Bartosz Synowiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartosz Synowiec spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Życiorys Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r, poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
życiorys Członka Rady Nadzorczej WASKO SA.pdfŻyciorys Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WASKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WASKO S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Berbeckiego6
(ulica)(numer)
032 33 25 500032 33 25 505
(telefon)(fax)
wasko@wasko.plwww.wasko.pl
(e-mail)(www)
954-23-11-706276703584
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Tomasz MacalikCzłonek Zarządu
2021-04-01Michał MentalCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk