Advertisement
  • Odbierz prezent
WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną COIG S.A. (2021-05-18 15:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną COIG S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 18 maja 2021r. od spółki zależnej COIG S.A., o zawarciu w dniu 18 maja 2021 r. przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, a GABOS SOFTWARE sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) z siedzibą w Katowicach umowy sprzedaży nieruchomości, na podstawie której GABOS SOFTWARE sp. z o.o. nabył od COIG S.A. działkę gruntu nr 858/8 o obszarze 0,9410 ha położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Inwalidów Wojennych 79, wpisaną do księgi wieczystej pod nr GL1T/00096127/4. Częścią składową nieruchomości jest budynek szpitala, o powierzchni zabudowy 1.340,00 m2 i powierzchni użytkowej 2.293,11 m2. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła za cenę 12.177.000,00 zł brutto (dwanaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

O zakupie nieruchomości przez Spółkę zależną COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2018 z dnia 11 lipca 2018r.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WASKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WASKO S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Berbeckiego6
(ulica)(numer)
032 33 25 500032 33 25 505
(telefon)(fax)
wasko@wasko.plwww.wasko.pl
(e-mail)(www)
954-23-11-706276703584
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Tomasz MAcalikCzłonek Zarządu
2021-05-18 Łukasz MietłaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk