• Odbierz prezent
Warszawa
Z artykułu dowiesz się:

- O powołaniu Jarosława Grzywińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu GPW
- o kursie akcji GPW

Giełda Papierów Wartościowych ma nowego wiceprezesa. Jako, że GPW jest notowana na... GPW, możemy sprawdzić jak na tę informację zareagowali inwestorzy.

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

W związku z tym że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną notowaną na prowadzonym przez siebie rynku, podlega ona obowiązkom informacyjnym, jak w przypadku innych spółek. W związku z tym, Giełda ma obowiązek publikować informacje, m.in. na temat zmian kadrowych w swoich organach.

 

Nowy Wiceprezes Giełdy

Giełda poinformowała w raporcie 31/2017, że Rada Nadzorcza, powołała Jarosława Grzywińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu GPW. Jarosław Grzywiński pełnił obowiązki Prezesa Zarządu GPW, począwszy od 15 marca, o czym Giełda informowała w raporcie 24/2017.

 

Jarosław Grzywiński piastuje również wysokie stanowiska w innych spółkach związanych z Giełdą. Jest on Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bondspot S.A. Ponadto sprawował funkcje Wiceprezesa oraz Sekretarza Rady Giełdy. Był także Przewodniczącym Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego GPW. Wszystkie z wymienionych funkcji pełnił w latach 2016-2017.

 

Kurs akcji GPW

Dziś kurs akcji Giełdy Papierów Wartościowych otworzył się "pod kreską". Przed godziną 10:00, kurs tracił 0,75%.

 

 Kurs akcji GPW 14-06-2017

 

Konieczna zgoda Komisji Nadzoru Finansowego

Decyzja o powołaniu Jarosława Grzywińskiego na Wiceprezesa Zarządu Giełdy wejdzie w życie pod warunkiem udzielenia przez KNF zgody na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk