• Sklep
  • Odbierz prezent
surowce walutowe
Z artykułu dowiesz się:

- Jak zmiany cen surowców wpływają na waluty?

Zdecydowana większość obrotu na rynku forex jest związana ze spekulacją walutową. Część inwestorów skupia się jednak na obserwacji zmiany cen surowców. Mają oni dwie możliwości inwestycji: zakup kontraktów CFD lub tzw. commodity currencies, czyli walut surowców. W przypadku tych drugich zmiana ceny surowca wpływa na zmiany kursu waluty.

 

Najważniejsze z nich to trzy różne dolary: kanadyjski, australijski, nowozelandzki (nazywane comdolls, czyli skrócone commodity dollars), korona norweska oraz południowoafrykański rand. Najłatwiej analizować (i dzięki temu zarabiać) kształtowanie kursów par walutowych pomiędzy powyżej wymienionymi oraz dolarem amerykańskim. Jednakże warto także szukać zależności w innych parach, np. walut głównego eksportera i ważnego importera danego surowca.

Ceny surowca a zmiana kursu walut

Mechanizm zależności pomiędzy zmianą ceny surowca a zmianą kursu można najprościej wytłumaczyć w ten sposób: przykładowy wzrost ceny sprawia, iż rośnie popyt na daną walutę, co powoduje jej aprecjację. W efekcie zmniejsza się eksport oraz wzrasta import (ponieważ dobra importowane są obecnie tańsze). Skutkuje to zmniejszonymi zarobkami producentów surowca oraz niższymi kosztami życia dla konsumentów. Najciekawsza sytuacja jest w przypadku tych gospodarek, które są znaczącymi eksporterami danego surowca i mają znaczący wpływ na kształtowanie się jego ceny. Konsekwencją wcześniej opisanego zmniejszenia opłacalności eksportu surowców (wynikającego z aprecjacji waluty) może być dalszy wzrost ceny surowca. Sytuacja będzie się dalej powtarzać, generując dodatkowe wzrosty kursów.

Analiza rynku surowców

By zwiększyć szanse w forexowej grze, warto dokładnie przeanalizować rynki surowców powiązanych z omawianymi walutami. W poniższym tekście chciałbym skupić się na tzw. comdolls. Zależności surowcowo-walutowe zacznę omawiać na podstawie dolara kanadyjskiego. Kanada jest jednym z najważniejszych producentów oraz eksporterów ropy naftowej. Co więcej, na jej terenie znajdują się trzecie największe zasoby tego surowca na świecie. W szczególności ogromne znaczenie ma bliskość ogromnej gospodarki amerykańskiej, która stanowi główny cel eksportu kanadyjskiej ropy. Wzrost jej ceny powoduje większe zakupy dolarów kanadyjskich, co doprowadza do ich aprecjacji. Podobny mechanizm zachodzi w sytuacji spadku ceny surowca, dzięki czemu można zaobserwować deprecjacje dolara. W efekcie nastąpiła dosyć duża korelacja pomiędzy kursami ropy a parą walutową CAD/USD. Należy zaznaczyć, że zmalała ona w pewien sposób od czasów rewolucji łupkowej, dzięki której Stany Zjednoczone Ameryki uniezależniły się od importu najważniejszego surowca energetycznego na świecie.

Antypody

Aż około 70% eksportu Australii stanowią surowce kopalne, wśród których 8% to złoto. Analogicznie do wcześniejszego przykładu istnieje wyraźna korelacja pomiędzy parą walutową (tym razem AUD/USD) a kursem złota. Podobna (choć często jest to mniejszy wpływ) sytuacja ma miejsce w przypadku innych surowców, które są wydobywane w Australii: miedzi, niklu, węgla oraz żelaza. Zależnościom tym sprzyja fakt, że dolar australijski jest piątą najchętniej kupowaną i sprzedawaną walutą na świecie.

Na południowy wschód od Australii znajduje się piękna wyspa – Nowa Zelandia. Głównymi produktami eksportowymi tamtejszej gospodarki są produkty rolne i hodowlane. takie jak: mięso, nabiał oraz drewno. Chociaż analiza wpływu tych towarów na kształt kursu NZD/UZD może przekroczyć możliwości zwykłego inwestora, to istnieje inny sposób podejścia do tego tematu. W celu agregacji danych dotyczących wielu różnych surowców stworzone zostały indeksy surowcowe, które w pełni ukazują sytuację na całym rynku surowcowym. Jednym z najważniejszych jest indeks CRB, który choć w znaczącym stopniu został oparty o surowce energetyczne – a nie rolne – jest w dużym stopniu zgodny z kursem dolara nowozelandzkiego.

W powyższym tekście skupiłem się na opisie comdolls, jednakże inwestorzy zainteresowani tematem powinni zwrócić także uwagę na zależności między parą ZAR/USD a platyną oraz NOK/USA a notowaniami ropy naftowej Brent. RPA jest światowym liderem w produkcji platyny, dzięki czemu zmiany jej ceny w znaczący sposób wpływają na kurs południowoafrykańskiego randa. Należy także zauważyć, że od momentu odkrycia ropy naftowej w Morzu Północnym Norwegia jest jednym z ważniejszych jej producentów, co wpływa również na jej walutę. Co ciekawe, w przypadku korony norweskiej te zależności pojawiły się dosyć niedawno.


Rafał Wrona

Absolwent Ekonomii na UEK. Zwolennik łączenia analizy technicznej z analizą makroekonomiczną oraz inwestycji, wykorzystujących powiązania pomiędzy odmiennymi typami instrumentów finansowych. Wśród jego zainteresowań znajdują się inwestycje alternatywne (ETFy, Fundusze Hedgingowe, VC, PE, Equity Crowdfunding).

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk