• Odbierz prezent
Wakacje kredytowe — jak działa zawieszenie spłaty kredytu?
fot. materiał partnera

Osoby, które spłacają kredyty hipoteczne, mogą na wniosek i po akceptacji banku skorzystać z przewidzianych w umowie wakacji kredytowych. Od sierpnia wakacje kredytowe będą należeć im się z mocy ustawy. Kto może skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych i jak o nie wnioskować? Podpowiadamy.

Wakacje kredytowe, zwane także zawieszeniem spłaty kredytu, to przerwa w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych. Zasady i możliwą długość wakacji kredytowych określają zapisy umowy kredytowej. Aby skorzystać z wakacji kredytowych, należy złożyć wniosek i otrzymać akceptację banku. Od sierpnia kredytobiorcy spłacający kredyty hipoteczne w polskich złotych mogą skorzystać z wakacji kredytowych „z urzędu”. Wszystko za sprawą podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa ma na celu wsparcie Polaków w regulowaniu coraz wyższych rat kredytów spowodowanych podwyżkami stóp procentowych.


Na czym polegają ustawowe wakacje kredytowe?


W ramach ustawowych wakacji kredytowych kredytobiorcy mogą zawiesić aż 8 rat kredytu hipotecznego (4 w 2022 i 4 w 2023 roku). Zawieszenie nie wymaga zgody banku, a jego podstawą będzie prawidłowo wypełniony i dostarczony kredytodawcy wniosek. Ze względu na to, że okres zawieszenia spłaty nie jest traktowany jako okres kredytowania, niespłacone raty przechodzą na koniec okresu kredytowania, wydłużając okres spłaty.

Ważne: w okresie zawieszenia rat kredytobiorca nie jest zwolniony z regulowania opłat na ubezpieczenia powiązane z umową. Jeśli wykupiłeś ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, będziesz musiał je opłacać.


Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?


Z wakacji kredytowych może skorzystać każda osoba, która spłaca kredyt hipoteczny w polskiej walucie na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych, zawarła umowę przed 1 lipca, a ostateczny termin spłaty finansowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. Co ważne — jeśli spłacasz kilka hipotek, możesz zawiesić raty wyłącznie jednej.

Z wakacji kredytowych nie skorzystają niestety kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane do waluty innej niż polska.


Ile rat można zawiesić w ramach ustawowych wakacji kredytowych?


W ramach ustawowych wakacji kredytowych możesz zawiesić aż 8 rat – 4 w 2022 i 4 w 2023 roku.

  • Od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – możesz zawiesić dwie raty; w wymiarze dwóch miesięcy.
  • Od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – możesz zawiesić dwie raty.
  • Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – możesz zawiesić jedną ratę w każdym kwartale.


Jak skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych?


Aby skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych, musisz poprawnie wypełnić i dostarczyć do banku wniosek. Może on przybierać formę papierową lub elektroniczną. Ważne, aby zawierał:

  • Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer PESEL;
  • dane banku;
  • numer umowy kredytowej;
  • wskazanie okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
  • oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Kiedy spłata rat zostanie zawieszona?


Jeśli wypełniłeś i wysłałeś wniosek o zawieszenie rat kredytu, bank zawiesi spłatę z dniem otrzymania wniosku. W ciągu 21 dni powinien też potwierdzić otrzymanie dokumentu na trwałym nośniku, uwzględniając okres, na który zawiesił spłatę, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń. Co ważne, brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.


Wakacje kredytowe a historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej


Czy zawieszenie spłaty wpłynie na historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej? Okres zawieszenia nie jest traktowany przez banki jako okres kredytowania. Kredytodawca ma więc obowiązek przekazania do BIK-u faktu, że kredytobiorca korzysta z wakacji kredytowych. Jeśli tak właśnie uczyni, wakacje kredytowe nie wpłyną w żaden sposób na historię kredytową. Informacja, że korzystasz z ustawowych wakacji kredytowych będzie widoczna w Twoim Raporcie BIK

Dzięki zawartym dokumencie informacjom szczegółowo prześledzisz także historię wcześniejszych rat kredytu oraz szczegóły innych zobowiązań, np. faktur za prąd czy telefon.


Informacje prasowe

Wiadomości prasowe ze świata finansów oraz szeroko pojętego inwestowania

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk