• Odbierz prezent
gpw dywidendy

W tym tygodniu dla 3 spółek z GPW wypadają ostatnie dni z możliwością nabycia akcji uprawniających do otrzymania dywidendy. Inwestorzy mogą nastawiać się na solidne stopy zwrotu. Sprawdźmy jak atrakcyjne opcje mogą to być dla inwestorów budujących portfele dywidendowe.

 

Ostatnie notowania z prawem do dywidendy (w nawiasie dzień wypłaty dywidendy):

  • Echo Investment – 30 kwietnia (11 maja 2018 roku)
  • MOL Magyar Olaj – 2 maja (16 maja 2018 roku)
  • Robyg – 2 maja (14 maja 2018 roku)

 

Echo Investmets to jedna z największych firm deweloperskich w Polsce (trzecia spółka pod względem udziału w indeksie WIG-NRCHOM, łączącym spółki z sektora nieruchomości). Realizuje inwestycje w trzech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych oraz budownictwie biurowym. Od 2015 roku jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO. Spółka jest notowana na głównym parkiecie GPW od 1996 roku.

Mol Magyar Olaj to węgierska spółka, która jest czołową firmą w sektorze naftowo-gazowniczym w Środkowej Europie. Zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, rafinacją oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów rafineryjnych. Na GPW jest obecna od 2004 roku.

W poniższej analizie pomijam spółkę Robyg ze względu na to brak możliwości nabycia jej akcji. Od dnia 2 marca 2018 roku obrót akcjami Robyg na GPW jest zawieszony w związku z przymusowym wykupem, jaki ogłosiła spółka Bricks Acquisitions Limited.

 

Stopa dywidendy

Niezwykle atrakcyjnie z perspektywy inwestorów wygląda dywidenda, którą wypłaci Echo Investment. Spółka zdecydowała się rozdzielić pomiędzy akcjonariuszy 206,3 mln zł z 632,5 mln zysku, jaki osiągnęła w 2017 roku. Pozostałą część przeznaczyła w równych częściach na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy). Na jedną akcję przypadnie 0,50 zł dywidendy, co przy cenie akcji z dzisiejszego otwarcia (5,39 zł) daje stopę dywidendy na poziomie 9,28%. To niezwykle atrakcyjna stopa zwrotu z dywidendy. Druga z analizowanych spółek, Mol Magyar Olaj, na dywidendę przeznaczy 94,3 mld forintów, z czego prawie 1/3 pochodzić będzie z kapitału zapasowego. Na jedną akcję przypadnie 127,5 forintów dywidendy (ok. 1,72 zł). Przy cenie akcji z dzisiejszego otwarcia (39,70 zł) daje to stopę dywidendy na poziomie 4,33%. Jest ona więc całkiem niezła.

 

Historia dywidend

Dłuższą historią wypłat dywidend może pochwalić się węgierska spółka. Mol Magyar Olaj od 7 lat regularnie wypłacał dywidendę. W poprzednich latach wynosiła ona od 0,81 zł za akcję do 1,06 zł za akcję (za 2016 rok). W przypadku podziału zysku za 2017 rok mamy więc do czynienia z rekordowymi wypłatami dla akcjonariuszy. To przy okazji trzeci rok z rzędu z rosnącą wartością dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję (w ujęciu PLN). W przypadku Echo Investment mamy do czynienia z dopiero trzecią dywidendą w historii. Spółka zaczęła się dzielić zyskiem z akcjonariuszami w 2015 roku (od zaliczki na poczet dywidendy za 2015 rok). Debiut dywidendowy był w jej wykonaniu niesamowity, gdyż łącznie z zaliczką spółka przeznaczyła na dywidendę za 2015 rok prawie 2,2 mld złotych, a w przeliczeniu na jedną akcję było to 5,27 zł. Wystarczy przy tym dodać, że kurs akcji na takim poziomie spółka po raz pierwszy odnotowała dopiero na początku ubiegłego roku (!). W przypadku dywidendy za 2016 rok inwestorzy otrzymali już 1,35 zł za każdą posiadaną akcję, z czego 0,85 zł wypłacone było w formie wcześniejszej zaliczki. Około połowa całej wypłaty zrealizowana była z wykorzystaniem kapitałów zapasowych. W przypadku dywidendy za 2017 rok nie wypłacano zaliczki. Jest ona jeszcze niższa niż w poprzednim roku, ale daje bardzo wysoką stopę dywidendy.

 

Rekomendacje domów maklerskich

Aktualne rekomendacje domów maklerskich mamy tylko dla spółki Echo Investment. Pierwsza z nich wydana została 10 grudnia ubiegłego roku przez DM BOŚ, który dla długiego okresu wystawił rekomendację Trzymaj, a cenę docelową ustalił na poziomie 5,00 zł. Nowsza rekomendacja (z 22 lutego 2018 roku) Haitong Bank jest również neutralna, a cena docelowa to 5,21 zł.

 

Podsumowanie analizy

Obie analizowane spółki wyglądają ciekawie pod względem wypłacanych dywidend. W przypadku węgierskiej spółki plusem są systematyczne wypłaty w ostatnich latach, a także rosnąca wartość dywidendy w przypadku ostatnich wypłat. Stopa dywidendy również jest całkiem atrakcyjna. Echo Investment przyciąga z kolei wciąż bardzo wysoką stopą dywidendy, choć spółka przeznaczyła na wypłatę mniejszą kwotę niż w ostatnich dwóch latach. Spora część zysku została jednak zatrzymana w spółce z myślą o przyszłych wypłatach. Rekomendacje domów maklerskich dla Echo Investment nie zakładają wyraźnego wzrostu ceny akcji spółki, ale inwestorom powinny to wynagrodzić wysokie zyski z dywidendy.

 


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk