• Odbierz prezent
W poszukiwaniu mitycznego jednorożca. Fundusz Millennials Venture Capital w drodze na giełdę

Fundusz Millennials Venture Capital wkrótce przeprowadzi ofertę publiczną. Jeszcze w tym roku planuje debiut na giełdzie. Na czym polega działalność funduszu? Czym są fundusze venture capital? Jak można zainwestować w innowacyjne spółki? Jak zmienił się ten rynek w ostatnich latach?

Fundusz milenialsów dla milenialsów

Millennials Venture Capital jest funduszem venture capital wspierającym spółki technologiczne od etapu wczesnego wzrostu (early stage growth) do debiutu na giełdzie technologicznej w Londynie.

Millennials Venture Capital to fundusz utworzony z myślą o przedstawicielach pokolenia Y, a więc tzw. „milenialsów”. Milenialsi to osoby urodzone między 1981 r. a 1996 r. W Polsce jest to 8 mln osób. Jest to grupa społeczna o największej sile konsumpcyjnej, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Milenialsi chętnie korzystają z bankowości internetowej, produktów kredytowych i rachunków maklerskich.

Są odważni,

wykształceni, dobrze sytuowani i znają nowe technologie. Piastują ważne stanowiska w innowacyjnych spółkach z różnych branż. Założyciele funduszu Millennials Venture Capital również należą do pokolenia Y. Można spodziewać się, że przedstawiciele tego pokolenia będą także zainteresowani inwestycją w fundusz w większym stopniu niż osoby należące do pozostałych generacji.

Zespół Millennials Venture Capital

Prezesem zarządu Millennials Venture Capital jest Bartosz Mazurek. Odpowiada za relacje biznesowe z podmiotami rynku kapitałowego w Polsce, m.in. domami maklerskimi, funduszami inwestycyjnymi, platformami crowdfundingowymi i aniołami biznesu. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i SGH w Warszawie. Zbudował liczną społeczność inwestorów w ramach Szkoły Inwestowania S.A. Współtworzył platformę crowdfundingową Crowdway.pl, pomagając spółkom technologicznym w pozyskaniu kapitału na rozwój. Nadzorował rozwój Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Wiceprezesem zarządu jest Andrzej Dyngosz

Odpowiada za pracę ze spółkami portfelowymi oraz pozyskiwanie dla nich kapitału od inwestorów zagranicznych. Prowadzi procesy wyjścia z inwestycji. Jest absolwentem Bocconi University w Mediolanie oraz London Business School. Pracował jako trader kontraktów terminowych na indeksy, towary i inne aktywa. Rozwijał kompetencje kontrolingu finansowego, zarządzania ryzykiem oraz etyki biznesowej w dziale compliance banku Credit Suisse. Wspierał globalne spółki (m.in. Toshiba, Nordea Bank) w zakresie Corporate Governance. Jest doświadczonym inwestorem giełdowym w sektorze nowych technologii.

 • Do rady nadzorczej należą: Wojciech Kaliciak – przewodniczący rady nadzorczej – pełnomocnik ds. inwestycji, dr Natalia Śmieja i Wojciech Haracz.
 • Członkiem zespołu Millennials Venture Capital jest również: Tomasz Laskowicz - manager ds. marketingu i relacji inwestorskich.

 

Czym jest venture capital?

Jest to dalszy etap niż inwestycje seed capital (inwestowanie w pomysł). Fundusze venture capital inwestują w spółki, które mają gotowy produkt, usługę, tzw. akceptację społeczną i uzyskują przychody. Kolejnym etapem są fundusze private equity, inwestujące w dojrzałe spółki.

Fundusze venture capital to zwykle spółki kapitałowe lub komandytowe

Ważna jest też licencja ASI (alternatywnej spółki inwestycyjnej). W Polsce od 2016 r. weszło rozporządzenie dotyczące alternatywnych spółek inwestycyjnych, które pozyskują środki od inwestorów i zarządzają nimi. Nadzór nad takimi spółkami prowadzi KNF. Wymóg ten nakłada na spółki obowiązki raportowe i dotyczące doświadczenia zarządzających. Zwiększa to bezpieczeństwo inwestorów.

Wcześniej większość funduszy venture capital było prowadzonych w formie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ),

zarządzanych przez TFI. Były one trudno dostępne ze względu na stosunkowo wysoki próg wejścia (40 000 euro). Dzięki rozporządzeniu, obecnie każda spółka z o.o. i S.A., która ma profesjonalny zarząd, opracowaną politykę inwestycyjną i uzyska licencję ASI, może zgodnie z prawem pozyskiwać kapitał od inwestorów w formie emisji udziałów lub akcji, a następnie zgodnie z polityką inwestycyjną inwestować go w inne podmioty.

KNF prowadzi rejestr spółek posiadających licencję ASI. Obecnie obejmuje on ponad 200 podmiotów. Przed nawiązaniem współpracy z funduszem venture capital warto sprawdzić jego licencję na stronie internetowej KNF.

Z punktu widzenia inwestora indywidualnego inwestycja w taki fundusz wygląda następująco

Fundusz venture capital w formie np. spółki akcyjnej (z licencją ASI) robi emisję skierowaną do inwestorów indywidualnych. Nabywają oni akcje zgodnie z wyceną przyjętą przez biegłego rewidenta. Inwestorzy mogą mieć potencjalnie dwa źródła dochodów: dywidenda z zysku netto i wzrost wartości posiadanych akcji. Ważne jest, czy dany fundusz venture capital ma w planach wejście na giełdę ze względu na możliwość upłynnienia akcji.

Rynek funduszy venture capital

Rynek funduszy venture capital coraz bardziej dojrzewa. Fundusze coraz bardziej skupiają się nie tyle na pozyskiwaniu jak największej ilości środków, co raczej zwracają uwagę na jakość finansowanych przedsięwzięć. W IV kwartale 2020 r. globalny rynek funduszy VC osiągnął wartość ponad 80 mld USD. Jak do tej pory polski rynek funduszy venture capital prezentował się stosunkowo skromnie na tle globalnego rynku, a do 2019 r. jego wartość wynosiła około 100-150 mln zł rocznie. W 2019 r. wartość polskiego rynku funduszy VC wzrosła do 1,2 mld zł, a w 2020 r. przekroczyła 2 mld zł. Szczególnie przyczyniły się do tego rundy finansowania takich startupów, jak Booksy i Brainly.

FXMAG akcje w poszukiwaniu mitycznego jednorożca. fundusz millennials venture capital w drodze na giełdę millennials venture capital venture capital czym jest fundusz venture capital milenialsi vc fundusz venture capital knf alternatywna spółka inwestycyjna unicorn jednorożec ipo emisja akcji crowdfunding seed capital private equity startup venture capital co to venture capital co to jest co to jest venture capital jak założyć venture capital jakie sa najwazniejsze roznice miedzy aniolami biznesu a funduszami venture capital w co inwestuje venture capital jakie są najważniejsze różnice pomiędzy aniołami biznesu a funduszami venture capital co to venture capital kto korzysta z venture capital jak pozyskać venture capital fundusz venture capital co to jest ile jest funduszy venture capital w polsce fundusze venture capital co to jest co to jest fundusz venture capital dlaczego venture capital jak założyć fundusz venture capital fundusz venture capital fundusze venture capital w polsce speedup venture capital group venture capital pdf venture capital w polsce venture capital a private equity venture capital definicja venture capital warszawa startup venture capital protos venture capital private equity a venture capital venture capital przykłady firm venture capital w polsce statystyki anioły biznesu a venture capital arkley venture capital venture capital kapitał własny czy obcy venture capital w polsce przykłady venture capital tłumaczenie venture capital praca venture capital fund inwestycje venture capital fundusz venture capital w polsce fundusze private equity i venture capital venture capital poland spółka venture capital venture capital by country wady venture capital venture capital united states venture capital business plan venture capital eu online venture capital fundusz millennials venture capital opinie o millennials venture capital jak działa millennials venture capital early stage growth zespół millennials venture capital bartosz mazurek bartosz mazurek venture capital crowdway.pl crowdfunding czym jest crowdfunding co to jest crowdfunding london business school wojciech kaliciak tomasz laskowicz inwestowanie w pomysł licencja asi fiz czym jest fiz co to jest fiz dywidenda globalny rynek funduszy vc co to jest start up czym jest sturtup materiały informacyjne millennials venture capit jednorożec rysunek gmina jednorożec jednorożec do druku kubek jednorożec jednorożec w venture capital jak millennials venture capital inwestuje w spółki? millenials pokolenie millenials millenials wiki millenials kto to millenials age co to jest millenials millenials pokolenie millenials słownik millenials movie millenials tlumaczenie kim są millenialsi millenialsi pokolenie millenialsi wiek millenialsi cechy millenialsi na rynku pracy kto to millenialsi millenialsi raport tespack co to jest tespack co to tespack technologia solarna w codziennym użyciu power banki solarne centra medialne solarne stacje ładowania robo wunderkind ipo millennials venture capital pre ipo millennials venture capital co to jest pre ipo czy warto wziąć udział w ipo millennials venture capital emisja publiczna akcji millennials venture capital opinie o funduszu millennials venture capital millennials venture capital debiut giełdowy czy warto wziąć udział w kampanii crowdfundingowej millennials venture capital kampania crowdfundingowa millennials venture capital mosaico platforma mosaico platforma crowdfundingowa self learning solutions audi e-tron mityczny jednorożec jak można zainwestować w innowacyjne spółki? innowacyjne spółki jak zainwestować millennials venture capital asi s.a millennials venture capital asi unicorn co to jest unicorn unicorn tłumaczenie milenialsi 1

Źródło: materiały informacyjne Millennials Venture Capital

 

W poszukiwaniu jednorożca

Termin ten powstał w USA. Mianem „jednorożca” (z ang. unicorn) określa się spółki, które osiągają kapitalizację 1 mld dolarów, a ich dokonania można określić mianem „disruptive innovation” (innowacja przełomowa). Twórcą terminu „disruptive innovation” jest Clayton Christensen. Innowacje przełomowe przyczyniają się do radykalnej zmiany dotychczasowego modelu istnienia i definiowania rzeczywistości. Co ważne musi być to innowacyjny pomysł, który będzie dochodowy. W historii przykładami takich innowacji są np. żarówka, samochód, Internet, telefon komórkowy, blockchain.

Nie każdy przełom jednak musi być na taką miarę

Często wystarczą drobne innowacje, by spółka stała się „jednorożcem”. Przykładem mogą być różnego rodzaju aplikacje, które ułatwiają życie, jak np. aplikacje służące do zakupów lub dokonywania rezerwacji w różnych obiektach. Dla funduszy venture capital na początku działalności innowacyjnej spółki ważne są nie tyle zyski, co skalowalność biznesu – wzrost liczby użytkowników, zwiększony zasięg, wejście na nowe rynki. Marzeniem każdej spółki jest bycie takim „jednorożcem”, a marzeniem każdego funduszu venture capital jest zainwestowanie w taką właśnie spółkę.

Jak Millennials Venture Capital inwestuje w spółki?

Fundusz najpierw wyszukuje spółki, w które chce wejść. Wybiera spółki z 10 nowoczesnych sektorów:

FXMAG akcje w poszukiwaniu mitycznego jednorożca. fundusz millennials venture capital w drodze na giełdę millennials venture capital venture capital czym jest fundusz venture capital milenialsi vc fundusz venture capital knf alternatywna spółka inwestycyjna unicorn jednorożec ipo emisja akcji crowdfunding seed capital private equity startup venture capital co to venture capital co to jest co to jest venture capital jak założyć venture capital jakie sa najwazniejsze roznice miedzy aniolami biznesu a funduszami venture capital w co inwestuje venture capital jakie są najważniejsze różnice pomiędzy aniołami biznesu a funduszami venture capital co to venture capital kto korzysta z venture capital jak pozyskać venture capital fundusz venture capital co to jest ile jest funduszy venture capital w polsce fundusze venture capital co to jest co to jest fundusz venture capital dlaczego venture capital jak założyć fundusz venture capital fundusz venture capital fundusze venture capital w polsce speedup venture capital group venture capital pdf venture capital w polsce venture capital a private equity venture capital definicja venture capital warszawa startup venture capital protos venture capital private equity a venture capital venture capital przykłady firm venture capital w polsce statystyki anioły biznesu a venture capital arkley venture capital venture capital kapitał własny czy obcy venture capital w polsce przykłady venture capital tłumaczenie venture capital praca venture capital fund inwestycje venture capital fundusz venture capital w polsce fundusze private equity i venture capital venture capital poland spółka venture capital venture capital by country wady venture capital venture capital united states venture capital business plan venture capital eu online venture capital fundusz millennials venture capital opinie o millennials venture capital jak działa millennials venture capital early stage growth zespół millennials venture capital bartosz mazurek bartosz mazurek venture capital crowdway.pl crowdfunding czym jest crowdfunding co to jest crowdfunding london business school wojciech kaliciak tomasz laskowicz inwestowanie w pomysł licencja asi fiz czym jest fiz co to jest fiz dywidenda globalny rynek funduszy vc co to jest start up czym jest sturtup materiały informacyjne millennials venture capit jednorożec rysunek gmina jednorożec jednorożec do druku kubek jednorożec jednorożec w venture capital jak millennials venture capital inwestuje w spółki? millenials pokolenie millenials millenials wiki millenials kto to millenials age co to jest millenials millenials pokolenie millenials słownik millenials movie millenials tlumaczenie kim są millenialsi millenialsi pokolenie millenialsi wiek millenialsi cechy millenialsi na rynku pracy kto to millenialsi millenialsi raport tespack co to jest tespack co to tespack technologia solarna w codziennym użyciu power banki solarne centra medialne solarne stacje ładowania robo wunderkind ipo millennials venture capital pre ipo millennials venture capital co to jest pre ipo czy warto wziąć udział w ipo millennials venture capital emisja publiczna akcji millennials venture capital opinie o funduszu millennials venture capital millennials venture capital debiut giełdowy czy warto wziąć udział w kampanii crowdfundingowej millennials venture capital kampania crowdfundingowa millennials venture capital mosaico platforma mosaico platforma crowdfundingowa self learning solutions audi e-tron mityczny jednorożec jak można zainwestować w innowacyjne spółki? innowacyjne spółki jak zainwestować millennials venture capital asi s.a millennials venture capital asi unicorn co to jest unicorn unicorn tłumaczenie milenialsi 2

Źródło: materiały informacyjne Millennials Venture Capital

 

Warto wspomnieć, że fundusz utworzy 10-osobową radę naukową opłacaną przez fundusz dla TOP 10 sektorów, aby wspierali swą wiedzą ekspercką spółki z poszczególnych branż.

W podejmowaniu decyzji inwestycyjnych fundusz bierze pod uwagę następujące czynniki:

 • kompetencje zespołu zarządzającego spółką,
 • rada nadzorcza,
 • biznesplan,
 • czy model działalności spółki jest skalowalny, czy jest to lekka usługa czy też produkt wymagający dużych nakładów,
 • czy fundusz jest w stanie pomóc spółce osiągnąć efekt synergii,
 • czy spółka wzbudzi zainteresowanie wśród autoryzowanych doradców za granicą,
 • czy spółka nie jest zadłużona,
 • ile środków jest przeznaczanych na wynagrodzenia zarządu, a ile na rozwój biznesu,
 • czy wchodząc w spółkę, jest możliwość wyjścia z tej inwestycji w horyzoncie 5 lat. Spółka musi zapewnić możliwość upłynnienia akcji.

Gdy fundusz ma już wybrane spółki, uruchamia emisję akcji, aby pozyskać środki niezbędne do ich nabycia.

Dotychczasowe największe sukcesy

Jednym z dotychczasowych największych sukcesów jest Tespack – technologia solarna w codziennym użyciu, obejmująca plecaki, power banki, solarne centra medialne, solarne stacje ładowania. W 2019 r. została zawarta ramowa umowa współpracy z fundacją Plan International i Audi ETron w celu stworzenia awaryjnego systemu ładowania dla Audi E-Tron. Został rozpoczęty proces pre-IPO i IPO w Londynie.

Drugim są zabawki nowej generacji Robo Wunderkind. Produktem są robotyczne klocki edukacyjne do nauki programowania, przeznaczone dla placówek edukacyjnych i klientów indywidualnych. Spółka czeka w kolejce do IPO na giełdzie w Londynie w 2021 r.

Millennials Venture Capital w drodze na giełdę

Fundusz Millennials Venture Capital w najbliższej przyszłości będzie spółką publiczną. Na początku maja ruszy z emisją publiczną akcji na kwotę 3  mln zł. Emisja odbędzie się poprzez crowdfunding, który zostanie przeprowadzony na własnej stronie internetowej funduszu. Minimalna kwota wejścia dla inwestorów to 10.000 zł. Po etapie pre-IPO spółka złoży dokumenty o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego na rynku NewConnect w IV kwartale 2021 r.

Fundusz może być także ciekawą inwestycją w dłuższym terminie. Dzieli się z inwestorami zyskiem w następujących proporcjach: 20% zysku jest wypłacane w formie dywidendy, a 80% zysku jest dalej inwestowane w kolejne spółki.

Emisja w maju wynika z tego,

że fundusz przed wejściem na giełdę planuje zainwestować po 1 milionie zł w 2-3 innowacyjne spółki, nad którymi prowadzi już due diligence. Fundusz przyjął politykę, że każda ze spółek otrzyma wsparcie w łącznej wysokości do 2 mln euro, z czego 1 mln zł otrzymuje na start. Kolejne środki otrzyma po zrealizowaniu dalszych celów.

Obecnie fundusz prowadzi proces due diligence dwóch nowych spółek

Jedną z nich jest Mosaico (mosaico.ai) – pierwsza na świecie platforma do finansowania społecznościowego na blockchainie, a drugą Self Learning Solutions (www.slsolutions.pl) - firma dostarczająca rozwiązania, wykorzystujące sztuczną inteligencję w zakresie zarządzania ryzykiem, optymalizacji procesów, zwiększanie skalowalności biznesu, zmniejszania kosztów i maksymalizacji zysku.

1. Jaki jest najgorszy możliwy scenariusz dla osoby, która zainwestuje w fundusz. Czy może stracić wszystkie środki?

Każda inwestycja kapitałowa wiąże się z ryzykiem. Millennials VC jest spółką z wysokimi kapitałami własnymi (na poziomie ok 8,5 mln zł) i majątkiem w formie udziałów w spółkach portfelowych wycenionym na 13,5 mln zł. oraz niskimi kosztami operacyjnymi, co praktycznie wyklucza szanse na scenariusz, w którym akcjonariusze tracą wszystkie swoje środki.

Fundusz cały czas rozwija przedstawioną strategię i analizuje spółki będące potencjalnymi jednorożcami, które możemy zakupić do portfela. Jeszcze w tym roku zainwestujemy w co najmniej 2-3 spółki technologiczne z atrakcyjną wyceną. Ważnym podkreślenia jest fakt, że wdrożyliśmy strategię akceleracji wzrostu wartości, polegającą m.in. na pozyskiwaniu dotacji unijnych dla spółek technologicznych, z czego będziemy otrzymywali wynagrodzenie pokrywające koszty stałe funkcjonowania. Podsumowując wraz z kolejnymi inwestycjami w spółki technologiczne, wartość majątku funduszu będzie rosła, a to przełoży się na wzrost wartości akcji na giełdzie.

2. Czy Millennials Venture Capital zamierza inwestować tylko w rodzime firmy?

Millennials ma w portfelu obecnie spółkę z Holandii oraz z Austrii. Aktualnie w procesie inwestycyjnym koncentrujemy się na spółkach technologicznych założonych w Polsce, ale jednym z warunków inwestycji jest globalne podejście do biznesu czyli spółka musi osiągać przychody za granicą, bo tylko globalny zasięg daje możliwość osiągnięcia statusu jednorożca. W przyszłości nie wykluczamy też kolejnych inwestycji w spółki zagraniczne.

3. Jaka jest dokładna lista tych 10 branż, które brane są pod uwagę przez Millennials VC?

W polityce inwestycyjnej funduszu zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego znalazło się TOP10 sektorów i branż, które naszym zdaniem staną się największymi beneficjentami zmian w następstwie COVID-19 i jednocześnie będą miały pozytywny wpływ na nasze życie. Inwestujemy w sektory, które w trakcie i po pandemii zmienią świat na lepsze, a więc: MedTech, EdTech, EnergyTech, FinTech, MarTech, E-commerce, Mobility Sharing, Artificial Intelligence, Blockchain Technology i Augumented Reality.
W obszarze EdTech posiadamy spółkę portfelową na szybkim etapie rozwoju: ROBO Wunderkind, a w obszarze EnergyTech spółkę Tespack, która jest na etapie przygotowania do realizacji zysku i wyjścia z inwestycji.

4. Czy osoby zarządzające Millennials VC zainwestowały własne środki w to przedsięwzięcie?

Tak, obaj członkowie zarządu są również akcjonariuszami spółki w formie bezpośredniej lub pośredniej. Bartosz Mazurek - prezes zarządu funduszu jest głównym akcjonariuszem Szkoły Inwestowania S.A., która zainwestowała w Millennials łącznie ponad 1,8 mln zł. Z kolei Andrzej Dyngosz wiceprezes funduszu, prywatnie odkupił pakiet akcji pracowniczych od byłych managerów funduszu, a dodatkowo posiada pięcioletni program motywacyjny oparty o akcje pracownicze. Ważne jest to, że prywatnie już jest akcjonariuszem, a dodatkowo jako dyrektor zarządzający otrzyma wynagrodzenie w formie akcji pracowniczych po osiągnięciu konkretnych celów strategicznych wzrostu wartości akcji Millennials.

5. Czy fundusz ma już za sobą inwestycje, z których udało się wyjść? Jeżeli tak to jaką stopę zwrotu udało się osiągnąć

Fundusz wyszedł częściowo z inwestycji w Robo Wunderkind osiągając ponad 500% zwrotu z zainwestowanego kapitału po 4 latach akceleracji spółki. Kolejną spółką z której w najbliższym czasie będziemy wychodzić jest Tespack. Tam obecna stopa zwrotu oscyluje w granicach 1000% po 4 latach akceleracji, ale do momentu wyjścia z inwestycji może się jeszcze zmienić. Takie zwroty rzadko są osiągane przez podmioty inne niż fundusze typu Venture Capital ze względu na wysokie ryzyko takich inwestycji. Millennials VC ogranicza to ryzyko poprzez dobór spółek na późniejszym etapie rozwoju gdzie prawdopodobieństwo biznesowej porażki spółki jest już dużo mniejsze, a potencjał zwrotu na poziomie kilkuset % w dalszym ciągu jest jak najbardziej możliwy i realny.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk