• Odbierz prezent
W co inwestować? Przegląd najlepszych branż: BIG DATA

Jak znaleźć spółkę znoszącą złote jaja? Zacznij od sektora i branży! Jedną z popularniejszych metod poszukiwania spółki z potencjałem jest… kilka kroków wstecz, czyli rozpoczęcie analizy od porównania makrosektorów. Potem schodzi się do sektorów, a następnie do branż. Dlaczego? Nie jest tajemnicą, że firma zyskuje lepsze warunki do wzrostu, gdy dziedzina w której działa jest „na fali”.

Rozpoczynamy cykl artykułów z analizą najlepszych i najmodniejszych obecnie branż. Każdą branże prześwietlimy w podobny sposób i podamy wskaźniki, które będziesz mógł z łatwością porównać! Na pierwszy ogień idzie branża BIG DATA. Kolejne artykuły będą ukazywać się cyklicznie w następnych dniach. Na koniec przygotujemy finalne podsumowanie i porównanie w tabeli.

Z cyklu artykułów dowiesz się:
- na czym zarabiają poszczególne branże,
- jakie są kluczowe wskaźniki dla każdej z nich,
- ile są warte obecnie i ile mogą być warte za kilka lat,
- jakie są największe zagrożenia dla każdej branży,
- które spółki z GPW dają ekspozycję na daną branże.

Skąd biorą się pieniądze w branży BIG DATA?


Big data to zbiory danych, których przechowywanie, opracowanie i analiza są trudne, ale przynoszą wymierne korzyści – dzięki danym wiemy więcej. Dane dla dzisiejszej gospodarki stały się tym, czym dotąd były węgiel, stal i ropa naftowa. 

„Są czynnikiem produkcji, wpływającym na efektywność prowadzenia działalności gospodarczej, ale też determinują rozwój nowych modeli, rozwiązań i relacji gospodarczych”1

Technologia BIG DATA jest obecnie najmocniej wykorzystywana w trzech sektorach:
1. Telekomunikacja
2. Usługi finansowe
3. Opieka zdrowotna 

Key Performance Indicators, czyli kluczowe wskaźniki dla branży


Słowem wstępu: branże diametralnie różnią się od siebie i by sprowadzić te różnice na jedną płaszczyznę, tj. móc porównać branże, wykorzystuje się KPI.
KPI to kluczowe wskaźniki efektywności, kluczowe mierniki dokonań – finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki pomiaru stopnia realizacji celów organizacji. Można je również zaimplementować w innych dziedzinach życia, co uczynimy na potrzeby przeglądu branż. Dzięki poniższym KPI możesz śledzić i porównywać dynamikę rozwoju BIG DATA i innych dziedzin gospodarki.


1. Wzrost wolumenu danych na świecie

FXMAG akcje w co inwestować? przegląd najlepszych branż: big data gpw, w co inwestować, kryzys w co inwestować, w co inwestuje warren buffet, topbranże, najlepsze branże online 2020, branże 2021, branża it, branże do inwestowania, modne branże, big tech, big tech it, branża big tech, sektor it, top sekotry 1

Źródło: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wielki-wybuch-danych/?gclid=CjwKCAjw3_KIBhA2EiwAaAAliifMLFRlIWEuek6Q8eTZ4ZN1iNbwDsbgD2LzblR2t22AClgL2aeEPRoCz10QAvD_BwE


2. Rozwój konceptu „smart city”


Portal BUSINESSWIRE wskazuje, że głównym czynnikiem wzrostu dla branży będzie rozwój inicjatywy inteligentnych miast. Zbieranie i przetwarzanie danych gra kluczową rolę w projektowaniu i funkcjonowaniu takich aglomeracji, a największe korporacje IT rozpoczęły już pracę nad konkretnymi rozwiązaniami wspierającymi smart city – m.in. Cisco, IBM, Microsoft2.


Idąc za tym tropem, obserwować można np.: wydatki na infrastrukturę smart city:

FXMAG akcje w co inwestować? przegląd najlepszych branż: big data gpw, w co inwestować, kryzys w co inwestować, w co inwestuje warren buffet, topbranże, najlepsze branże online 2020, branże 2021, branża it, branże do inwestowania, modne branże, big tech, big tech it, branża big tech, sektor it, top sekotry 2
Źródło: https://www.researchgate.net/figure/Smart-city-infrastructure-investments-by-industry-2014-2023_fig2_305628701

 

Przy okazji, KPI prognozowane dla spółek z branży BIG Data zostało opisane przez Scota Wheelera w prezentacji "KPIs for Big Data". 

 

Ile warty jest rynek BIG DATA?


Najbardziej pesymistyczna prognoza jaka udało nam się znaleźć zakłada, że globalny rynek danych i analityki biznesowej będzie wart 103 mld dolarów do 2026 roku.

FXMAG akcje w co inwestować? przegląd najlepszych branż: big data gpw, w co inwestować, kryzys w co inwestować, w co inwestuje warren buffet, topbranże, najlepsze branże online 2020, branże 2021, branża it, branże do inwestowania, modne branże, big tech, big tech it, branża big tech, sektor it, top sekotry 3Źródło: https://www.statista.com/statistics/254266/global-big-data-market-forecast/

Bardziej optymistyczne założenia podają, że wartość w roku 2026 będzie oscylować nawet wokół 140 mld. Więcej danych tutaj: ttps://www.verifiedmarketresearch.com/product/global-big-data-market-size-and-forecast-to-2025/


Jednocześnie w Polsce tylko 8% firm korzysta z tej technologii - to dość mało patrząc na 12% dla Unii Europejskiej, czy 15% w przypadku Niemiec. Jednak bardziej szczegółowa analiza pokazuje, że ogólny niski wynik dla Polski wynika z relatywnie niskiego wykorzystania tej technologii w sektorze firm MŚP (tylko 7% wobec 12% dla UE i 14% w Niemczech)3.

Zagrożenia dla BIG DATA


Mniej przyjemna od powyższych kwestia: zagrożenia i ryzyka w branży BIG DATA. Przy czym ryzyko w finansach to miara, którą da się liczbowo oszacować, dlatego lepiej posługiwać się tutaj słowem: „zagrożenia”. Pojęcie „ryzyko” potraktuj w sposób potoczny. Możesz również spróbować samodzielnie oszacować ryzyko, gdy będziesz już na dalszym etapie procesu decyzyjnego w wyborze branży. Reasumując, poniżej wymienione zostaną zagrożenia – wskaźniki jakościowe, a nie ilościowe4:

• Zabezpieczenie przed wyciekiem danych
Im więcej danych agreguje dana firma, tym więcej wynoszą koszty ich ochrony. Tylko w pierwszej połowie 2019 ujawnionych zostało 4,1 mld rekordów. Reputacje branży BIG DATA i poszczególnych spółek będą zatem niszczyć kolejne udane ataki hackerskie.

Zastrzeżenia etyczne
Nawet jeśli firmy będą chronić zbierane dane przed wyciekami, nikt nie jest w stanie zagwarantować że same nie użyją ich w nieetycznym celu. Podczas gdy w kwestii ochrony danych przed podmiotami zewnętrznymi prawo wyraża się dość jasno, to w kwestii sposobów wykorzystania tychże zasobów wciąż mamy do czynienia z „szarą strefą”. Zagrożeniem mogą być zatem kolejne regulacje ograniczające działalność firm – nakładane prawnie lub oddolnie przez społeczeństwo.

• Niezamierzone niewłaściwe wykorzystanie danych
Kradzieże z wykorzystaniem skradzionych danych, oszustwa, nieuczciwa konkurencja – to wszystko jest nam już znane. Zostało zrobione celowo. Co jednak z niezamierzonymi błędami w BIG DATA? Właśnie ze względu na to, że danych jest tak dużo, mogą one wywołać miliony niepożądanych zdarzeń. Przykładem może być samochód autonomiczny, który zabił kobietę. Algorytm zastosowany w tym samochodzie musiał zostać zaprogramowany przez człowieka. Nawet algorytmy uczenia maszynowego zaczynają się od człowieka. Czynnik ludzki stanowi zatem niezbyt wyjątkowe i zaskakujące, ale potencjalnie „bogate” w skutkach zagrożenie.

Nieznajomość pojęcia BIG DATA
To zagrożenie odnosi się do polskiego rynku BIG DATA (ew. krajów o podobnym poziomie rozwoju).
„MŚP ma bardzo niską wiedzę na temat analizy big data, podczas gdy wśród przedstawicieli większych organizacji bisko połowa twierdzi, że ma dobrą lub bardzo dobrą wiedzę na temat analizy big data. Jest zrozumiałe, że MŚP nie zainwestują w big data, której, jak się wydaje, nie rozumieją. (…) Mniejsze firmy nie posiadają departamentów odpowiedzialnych za analizy i strategię. W konsekwencji mniejsza jest świadomość nowych trendów i możliwości biznesowych, takich jak analiza danych i stosowanie big data.5

Polskie spółki z branży BIG DATA


Polskie firmy nie są niestety światowymi liderami usług chmurowych, dlatego jeśli jako inwestor szukasz spółek o większym udziale w rynku, skieruj wzrok na USA. Nie mniej jednak wyszczególniliśmy poniżej spółki notowane na GPW, które mają największy potencjał ekspansji.

1. DataWalk (DAT)

- Spółka zajmuje się rozwiązaniami do analizy danych poprzez własną opatentowaną platformę analityczną. Znajduje ona zastosowanie w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym m.in. do wykrywania wyłudzeń, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy czy analizowania i monitorowania procesów biznesowych.
- W latach 2015-2018 firma ulepszała produkt skupiając wysiłki na rozpoznaniu niszy. Równocześnie prowadzili badania, które doprowadziły do uzyskania szeregu patentów potwierdzających uzyskanie innowacji na skalę światową. W tym okresie udało się zweryfikować mocne strony technologii i rozwinąć produkt oraz zmierzyć jego przewagi konkurencyjne, na bazie pierwszych wdrożeń w sektorze finansowym – głównie wśród klientów-trendsetterów, takich jak TUiR Warta i jej turecka spółka-siostra HDI, czy też w Ministerstwie Finansów RP.
- Na bazie rozmów z ponad siedemdziesięcioma kontrahentami z grupy docelowej w USA, spółka potwierdziła że na rynku wartym kilka miliardów USD rocznie istnieje ogromna nieefektywność – duopol dwóch amerykańskich gigantów (Palantir i IBM). Kontynuowano rozbudowę produktu odpowiadając na zgłaszane przez rynek zapotrzebowanie również o funkcjonalności, które wspomniani wyżej konkurencji oferowali standardowo.
- Spółka ma niestety potężnie wysokie wskaźniki oparte na cenie (C/Z, C/WK), co charakterystyczne dla spółek informatycznych.

2. Cloud Technologies (CLD)

- Spółka stworzyła autorską technologię Data Management Platform służącą do zbierania i przetwarzania anonimowych danych o internautach. Dane wykorzystywane są głównie do precyzyjnego targetowania kampanii reklamowych online i analizy biznesowej.
Anonimowe dane o internautach pozyskuje z trzech źródeł: kampanii reklamowych, pośrednictwa w zakupie mediów oraz od zewnętrznych dostawców danych. Wszystkie cyfrowe informacje trafiają na platformę DMP, gdzie są analizowane i integrowane. W ten sposób tworzone są profile wykorzystywane do targetowania reklam. Głównym nabywcą danych jest branża marketingu cyfrowego. Dane kupują również firmy, które korzystają z narzędzi klasy Business Intelligence i potrzebują rekordów do prowadzenia dokładniejszych analiz i odkrywania szczegółowych profili klientów.
- Spółka przeżyła dość duże tąpnięcie w 2018 roku z uwagi na wejście w życie ustawy o RODO.
- Ze względu na dobre perspektywy rynku reklam internetowych spółka ma szansę pozyskać w tym obszarze wielu klientów.
- Pod kątem wskaźników rynkowych walor prezentuje się lepiej niż DataWalk.

Uwaga: wymienione spółki zostały przeanalizowane pod kątem technologii, nie wzięto pod uwagę sytuacji finansowej podmiotów.

1. https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wielki-wybuch-danych/?gclid=CjwKCAjw3_KIBhA2EiwAaAAliifMLFRlIWEuek6Q8eTZ4ZN1iNbwDsbgD2LzblR2t22AClgL2aeEPRoCz10QAvD_BwE

2. https://www.businesswire.com/news/home/20200127005232/en/Global-Big-Data-Market-2020-2024-Growing-Investment-in-Smart-City-Initiatives-to-Boost-the-Market-Growth-Technavio

3. https://www.digitalpoland.org/assets/publications/big-data-w-polsce/raport-big-data-w-polsce-v2.pdf

4. https://careerfoundry.com/en/blog/data-analytics/is-big-data-dangerous/#what-are-the-risks-of-big-data

5. https://www.digitalpoland.org/assets/publications/big-data-w-polsce/raport-big-data-w-polsce-v2.pdf


Maria Turek

Absolwentka finansów i rachunkowości. Pasjonatka inwestowania fundamentalnego oraz algorytmicznego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk