• Odbierz prezent
VRG S.A.: Zmiana terminu publikacji  skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r. (2021-04-20 15:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
VRG S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r., który zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. został wyznaczony pierwotnie na dzień 20 maja 2021 r.

Termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r. został przesunięty na dzień 27 maja 2021 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)VRG Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VRG S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-462Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pilotów10
(ulica)(numer)
(0-12) 656 18 32(0-12) 65 65 098
(telefon)(fax)
sekretariat@vrg.plwww.vrg.pl
(e-mail)(www)
675-000-03-61351001329
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-20Andrzej JaworskiPrzezes Zarządu


2021-04-20Michał ZimnickiWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk