• Odbierz prezent
VRG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu  28 czerwca 2021 roku. (2021-08-03 16:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr45/2021
Data sporządzenia:2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
VRG S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2021 roku („Zgromadzenie”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Na Zgromadzeniu reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 202.993.935 głosów, co stanowiło 86,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Załączniki
PlikOpis
Wykaz_akcjonariuszy.pdfWykaz akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


VRG Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VRG S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-462Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pilotów10
(ulica)(numer)
(0-12) 656 18 32(0-12) 65 65 098
(telefon)(fax)
sekretariat@vrg.plwww.vrg.pl
(e-mail)(www)
675-000-03-61351001329
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-30Olga Lipińska-DługoszCzłonek Zarządu


2021-06-30Erwin BakalarzProkurent
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk