• Odbierz prezent
VRG S.A.: Wstępne wybrane wyniki finansowe VRG S.A. i Grupy Kapitałowej VRG S.A. za IV kwartał 2020 roku oraz za rok obrotowy 2020 (2021-03-29 20:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia:2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
VRG S.A.
Temat
Wstępne wybrane wyniki finansowe VRG S.A. i Grupy Kapitałowej VRG S.A. za IV kwartał 2020 roku oraz za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) w załączniku do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane jednostkowe wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2020 r. oraz za rok obrotowy 2020.

Przedmiotowe dane finansowe zostały podane według aktualnej wiedzy Zarządu Emitenta na dzień 29 marca 2021 r. i mogą ulec zmianie po zakończeniu badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020. Jednocześnie Emitent zastrzega, że ostateczne wyniki finansowe za IV kwartał 2020 r. oraz za rok obrotowy 2020 przekazane zostaną w raporcie rocznym za 2020 r. oraz w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 r. które zostaną opublikowane w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik_do_raportu.pdfZałącznik do raportu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


VRG Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VRG S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-462Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pilotów10
(ulica)(numer)
(0-12) 656 18 32(0-12) 65 65 098
(telefon)(fax)
sekretariat@vrg.plwww.vrg.pl
(e-mail)(www)
675-000-03-61351001329
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-29Michał ZimnickiWiceprezes Zarządu


2021-03-29Radosław JakociukWIceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk