• Odbierz prezent
VRG S.A.: Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2023 r.; projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r. (2023-05-31 17:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2023
Data sporządzenia:2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
VRG S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2023 r.; projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
1. Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2023 roku na godzinę 12.00 w Krakowie w sali konferencyjnej w budynku MKS Cracovia SSA, ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

2. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2023 roku. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu i Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_28.06.2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA_28.06.2023
2 Projekty uchwał na ZWZ VRG SA.pdfProjekty uchwał na ZWZ VRG S.A.
3 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok
4 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


VRG Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VRG S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-462Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pilotów10
(ulica)(numer)
(0-12) 656 18 32(0-12) 65 65 098
(telefon)(fax)
sekretariat@vrg.plwww.vrg.pl
(e-mail)(www)
675-000-03-61351001329
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


Michał ZimnickiWiceprezes ZarząduErwin BakalarzProkurent
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk