• Odbierz prezent
VRG S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR. (2021-04-19 16:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
VRG S.A.
Temat
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 roku otrzymała od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki, o której mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie art. 19 MAR_19.04.2021 .pdfTreść powiadomienia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


VRG Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VRG S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-462Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pilotów10
(ulica)(numer)
(0-12) 656 18 32(0-12) 65 65 098
(telefon)(fax)
sekretariat@vrg.plwww.vrg.pl
(e-mail)(www)
675-000-03-61351001329
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-19Olga Lipińska-DługoszCzłonek Zarządu


2021-04-19Erwin BakalarzProkurent
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk