• Odbierz prezent
VOXEL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 16 marca 2021 roku (2021-03-18 17:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021K
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 16 marca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w wyniku zidentyfikowania oczywistej omyłki pisarskiej dokonuje korekty raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 16 marca 2021 roku. W korygowanym raporcie omyłkowo wskazano, że Spółka w dniu 16 marca 2021 roku otrzymała podpisany w dniu 15 marca 2021 roku przez Spółkę i spółki od niej zależne aneks nr 5 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/51383/17 zawartej w dniu 30 stycznia 2018 roku (dalej: „Aneks”), podczas gdy w rzeczywistości Aneks został podpisany w dniu 12 marca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-663Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka265
(ulica)(numer)
32/606050132/6060519
(telefon)(fax)
biuro@voxel.plwww.voxel.pl
(e-mail)(www)
6792854642120067787
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2021-03-18Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk