• Odbierz prezent
Votum (VOTUM): wyniki finansowe za I kw. 2022 roku [GPWPA 3.0.]
fot. Materiał własny

Segment klauzul abuzywnych napędza przychody. Sprzedaż Grupy Votum w I kw. 2022 roku wyniosła 56 mln zł (+30% r/r); w naszych prognozach spodziewaliśmy się lekko wyższego poziomu przychodów. I kwartał okazał się znakomity dla segmentu dochodzenia roszczeń z tytułu klauzul abuzywnych w umowach kredytowych, gdzie widać wystrzał „success-fee” w przychodach i wynikach, które w tym segmencie, dzięki rosnącej ilości orzekanych wyroków sądowych, stały się dominujące z punktu widzenia całej grupy. Nieco słabiej, niż zakładaliśmy, radził sobie segment szkód osobowych i majątkowych, a w segmencie rehabilitacyjnym widać było stabilizację przychodów.

Votum (VOTUM): wyniki finansowe za I kw. 2022 roku [GPWPA 3.0.] - 1

Rentowność pokazuje dalszą poprawę. Marża EBITDA w I kw. 2022 wzrosła do 34,7% w porównaniu do 9,2% rok wcześniej. Jest to historycznie wysoki poziom, a elementem decydującym jest pojawienie się wcześniej niewykazywanego przychodu „success-fee”. Pewne znaczenie ma również sprzedaż, bądź dekonsolidacja mniej perspektywicznych biznesów. Biorąc pod uwagę ostatnie statystyki wskazujące na stale rosnącą ilość wyroków, wysoki poziom powinien być powtarzalny w średnim terminie. EBITDA i wynik operacyjny Grupy Votum w omawianym kwartale wyniosły odpowiednio 19,4 mln zł (+388% r/r) i 18,8 mln zł (+465% r/r), oba wyraźnie powyżej naszych oczekiwań.

Rekordowy kwartalny zysk netto. Koszty finansowe netto Grupy w I kwartale 2022 roku osiągnęły 0,3 mln zł wobec -0,02 mln zł w I kw. 2021 r. Efektywna stopa podatkowa w omawianym kwartale wyniosła 12% (poniżej naszych oczekiwań), co było wynikiem utworzenia aktywa podatkowego. W rezultacie zysk netto Grupy Votum w I kw. 2022 roku ukształtował się na rekordowym poziomie 16,2 mln zł.

Votum (VOTUM): wyniki finansowe za I kw. 2022 roku [GPWPA 3.0.] - 2

 

 

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na rynku głównym i 6 na NewConnect. W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk