• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza. (2021-09-02 15:08)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2021
Data sporządzenia: 2021-09-02
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) w związku z ogłoszeniem w dniu 01.09.2021 r. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w którego porządku obrad znajduje się wybór członków Rady Nadzorczej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że Akcjonariusz Remigiusz Kościelny zgłosił jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej pana Andrzeja Chrzanowskiego i Damiana Jasicę.
Ww. osoby zostały wcześniej kooptowane do Rady Nadzorczej o czym Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 31/2021 i 34/2021.
Informacje o kandydatach zostały przez Spółkę zamieszczone na jej stronie internetowej: https://vividgames.com/ir/walne-zgromadzenia/biezace.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Vivid Games S.A. Management Board with its registered office in Bydgoszcz (hereinafter referred to as the "Issuer", "Company") in connection with the announcement on 01/09/2021 of the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, the agenda of which includes the election of Supervisory Board members, hereby announces to the public, that Shareholder Remigiusz Kościelny proposed Mr. Andrzej Chrzanowski and Damian Jasica as candidates for members of the Supervisory Board.

Above persons were previously co-opted to the Supervisory Board, about which the Issuer informed in ESPI current reports No. 31/2021 and 34/2021.

Information about the candidates has been published by the Company on its website: https://vividgames.com/ir/walne-zgromadzenia/biezace.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.


VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-02Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk