• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Zawarcie aneksu do wstępnego porozumienia dotyczącego sprzedaży technologii Bidlogic. (2022-08-01 07:42)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2022
Data sporządzenia: 2022-08-01
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do wstępnego porozumienia dotyczącego sprzedaży technologii Bidlogic.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 14/2022 z dnia 20 czerwca 2022, informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022 Emitent zawarł aneks do wstępnego porozumienia (term sheet) dotyczącego kluczowych warunków sprzedaży przez Spółkę technologii Bidlogic.
W związku z wydłużeniem procesu due diligence, strony postanowiły o wydłużeniu okresu poprzedzającego zawarcie umowy zbycia.

Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem zawarcie umowy zbycia technologii Bidlogic planowane jest do 1 września 2022 r., przy czym z uwagi na chęć uniknięcia kolejnych aneksów do term sheet Strony postanowiły, że ww. umowa może zostać zawarta do końca września 2022.
Emitent poinformuje o zawarciu ostatecznej umowy w odrębnym komunikacie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: "Company", "Issuer"), in connection with the report No. 14/2022 of June 20, 2022, informs that on August 1st, 2022, the Issuer concluded an annex to the preliminary agreement (term sheet) concerning the critical terms of sale Bidlogic technology company.

According to the updated schedule, the conclusion of the Bidlogic technology sale agreement is planned by September 1, 2022, and to avoid further annexes to the term sheet, the Parties decided that the above-mentioned contract may be concluded by the end of September 2022.

The Issuer will inform about its conclusion in a separate announcement.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848 340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-01Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk