• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Zaopiniowanie projektu uchwał na NWZA przez Radę Nadzorczą Spółki. (2021-09-08 10:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr39/2021
Data sporządzenia: 2021-09-08
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Zaopiniowanie projektu uchwał na NWZA przez Radę Nadzorczą Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) w związku z ogłoszeniem w dniu 01.09.2021 r. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej jako: NWZA), niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 8 września 2021 pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na NWZA i uznała za słuszne przedstawione w projekcie uzasadnienia.
Projekty uchwał NWZA dostępne są na stronie internetowej Spółki: https://vividgames.com/ir/walne-zgromadzenia/biezace oraz stanowią załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 36/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Vivid Games S.A. Management Board with its registered office in Bydgoszcz (hereinafter referred to as the "Issuer", "Company") in connection with the announcement on 01/09/2021 of the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter: EGM), hereby informs that the Supervisory Board of the Company by resolution of 8 September 2021 gave a positive opinion on the draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of Shareholders and considered the justification presented in the draft to be correct.

Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders are available on the Company's website https://vividgames.com/ir/walne-zgromadzenia/biezace and constitute an appendix to the current ESPI report No. 36/2021.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.


VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-08Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk