• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 27.09.2021 r. (2021-09-27 15:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr45/2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 27.09.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 września 2021 roku:

1. Remigiusz Kościelny, liczba akcji 6 426 250, liczba głosów 6 426 250; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA – 99,99%, 19,90% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: the "Company", "Issuer"), publishes the list of the Company's Shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Ordinary General Meeting held on June 23, 2021:

1. Remigiusz Kościelny, number of shares 6,426,250, number of votes 6,426,250; the share of votes in the total number of votes at the Ordinary General Meeting of Shareholders - 99.99%, 19.90% of the total number of votes.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.


VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-27Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk