• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Wcześniejsza spłata rat układowych przewidzianych do spłaty w 2021 roku. (2021-05-04 22:12)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Wcześniejsza spłata rat układowych przewidzianych do spłaty w 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 56/2020, niniejszym informuje, że w dniu 4 maja 2021 Emitent podjął decyzję o dokonaniu przedterminowej spłaty trzeciej, czwartej i piątej raty wynikających z zatwierdzonego w dniu 5 listopada 2020 układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dotyczącym Spółki.
Raty kapitałowe wraz z wynikającymi z układu odsetkami zostaną wypłacone obligatariuszom obligacji serii A w dniu 19 maja 2021. W wyniku płatności Emitent spłaci wszystkie raty przewidziane w układzie na rok 2021, w tym cztery raty przed pierwotnym terminem.
Dokonanie wcześniejszej spłaty kolejnych rat układowych nie powoduje zmiany terminu płatności pozostałych rat układowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: "Company", "Issuer"), with reference to the current report of ESPI No. 56/2020, hereby informs that on May 4, 2021, the Issuer decided to make an early repayment of the third, fourth and fifth installments resulting from the arrangement in accelerated arrangement proceedings regarding the Company, approved on November 5, 2020.

Capital installments with the resulting interest will be paid to the bondholders of series A bonds on May 19, 2021. As a result of the payment, the Issuer will repay all installments planned for 2021, including four installments before the original date.

The early repayment of subsequent arrangement installments does not change the payment date of the remaining arrangement installments.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.


Vivid Games Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848 340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk