• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. (2021-04-26 10:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2021 z dnia 24 lutego 2021 informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku wpłynęły do Spółki zawiadomienia od Pana Wojciecha Humińskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki o zbyciu Obligacji serii A Emitenta oraz nabyciu akcji nowej emisji, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomień.
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie o transakcjach_o 22 04 2021-sig - OBLIGACJE.pdfZawiadomienie o zbyciu Obligacji
Powiadomienie o transakcjach_o 22 04 2021-sig - AKCJE.pdfZawiadomienie o nabyciu Akcji
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Vivid Games S.A. Management Board (hereinafter referred to as: "Company", "Issuer") with reference to ESPI report No. 10/2021 of February 24, 2021, informs that on April 23, 2021, the Company received from Mr. Wojciech Humiński - Member of the Supervisory Board of the Company, notifications about the sale of the Bonds series A of the Issuer and the acquisition of new issue shares, pursuant to Art. 19 paragraph 1 of the MAR Regulation. The content of the notifications is attached.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.


Vivid Games Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848 340873302
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-26Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk