• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały o podwyższeniu kapitału. (2021-06-23 21:51)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-06-23
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały o podwyższeniu kapitału.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), podjął w dniu 23 czerwca 2021 uchwałę w przedmiocie uchylenia uchwały o podwyższeniu kapitału w granicach kapitału docelowego z dnia 24 lutego 2021 (dalej jako: “Uchwała”). Uchylenie Uchwały związane jest ze zmianą podejścia Spółki do planowanej transakcji. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w późniejszym terminie po uzyskaniu przez Spółkę potwierdzeń co do możliwości realizacji zamierzonego przez Spółkę skutku w świetle zatwierdzonego w stosunku do Spółki w dniu 5 listopada 2020 układu w przyspieszonym postępowaniu układowym. Uchylenie uchwały wiązało się będzie również z rozwiązaniem umów objęcia akcji i nabycia obligacji objętych powiadomieniami, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: "Company", "Issuer"), on June 23, 2021, adopted a resolution to repeal the resolution on increasing the capital within the limits of the authorized capital of February 24, 2021 (hereinafter: the "Resolution"). The repeal of the Resolution is related to the change in the Company's approach to the planned transaction. The increase of the share capital will be made at a later date after the Company obtains the confirmation of the possibility of implementing the effect intended by the Company in the light of the arrangement approved in relation to the Company on November 5, 2020 in the accelerated arrangement procedure. The repeal of the resolution will also result in the termination of the agreements for the subscription of shares and the purchase of bonds covered by the notifications, about which the Company informed in the current report No. 15/2021.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.


Vivid Games Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848 340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-23Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk