• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za październik 2021 r. (2021-11-08 19:06)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr48/2021
Data sporządzenia: 2021-11-08
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za październik 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 8 listopada 2021 Emitent dokonał szacunkowego ustalenia wstępnych wyników finansowych Spółki za październik 2021 roku.
Przychody ze sprzedaży za październik 2021 roku spodziewane są na poziomie 2,49 mln PLN. Wynik netto za październik 2021 roku spodziewany jest na poziomie -0,11 mln PLN. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki wynosi 2,9 mln PLN.
Narastająco za pierwsze dziesięć miesięcy 2021 roku Emitent spodziewa się następujących wyników: przychody ze sprzedaży na poziomie 18,92 mln PLN, wynik brutto na poziomie -1,96 mln PLN, EBITDA na poziomie 3,18 mln PLN, wynik netto na poziomie -1,96 mln PLN.
Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży uwzględniająca dane za wskazany okres zostanie zamieszczona w raporcie za 2021 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: the "Company", "Issuer"), informs that on November 8th, 2021, the Issuer made an estimated determination of the Company's preliminary financial results for October 2021.

Sales revenue for October 2021 is expected at PLN 2.49 million. The net result for October 2021 is expected at the level of - PLN 0.11 million. The balance of cash in the Company's bank accounts is PLN 2.9 million.

Cumulatively for the first ten months of 2021, the Issuer expects the following results: sales revenues at PLN 18.92 million, gross sales result at - PLN 1.96 million, EBITDA at PLN 3.18 million, net result at - PLN 1.96 million.

The Management Board informs that this report contains preliminary data, which may differ from the final data. The final information about the result and sales revenues, taking into account the data for the indicated period, will be included in the annual report for 2021.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.


VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-08Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk