• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za marzec 2021 r. (2021-04-12 09:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za marzec 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 12 kwietnia 2021 Emitent dokonał szacunkowego ustalenia wstępnych wyników finansowych Spółki za marzec 2021 roku.
Przychody ze sprzedaży za marzec 2021 roku spodziewane są na poziomie 1,7 mln PLN. Narastająco przychody za okres styczeń - marzec 2021 roku to 5,2 mln PLN.

Wynik netto za marzec 2021 roku spodziewany jest na poziomie 0,04 mln. PLN. Narastająco wynik netto za okres styczeń - marzec 2021 to -0,27 mln PLN.

Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży uwzględniająca dane za wskazany okres zostanie zamieszczona w raporcie za I kwartał 2021, który zostanie opublikowany w dniu 28 maja 2021 (zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2021).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter: the "Company", "Issuer"), informs that on April 12th 2021, the Issuer made an estimated determination of the Company's preliminary financial results for March 2021.

Sales revenues for March 2021 are expected at the level of PLN 1,7 million. Cumulatively, revenues for the period January - March 2021 are PLN 5,2 million.

The net result for March 2021 is expected at the level of PLN 0,04 million. PLN. Cumulatively, the net result for the period January - March 2021 is PLN -0,27 million.

The Management Board informs that this report contains preliminary data, which may differ from the final data. The final information on the result and sales revenues, will be included in the report for Q1 2021, which will be published on May 28, 2021 (in accordance with the schedule published by the Issuer in the current report No. 2/2021).

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

Vivid Games Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848 340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-12Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk