• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za grudzień 2021 r. (2022-01-12 17:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2022
Data sporządzenia: 2022-01-12
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za grudzień 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 Emitent dokonał szacunkowego ustalenia wstępnych wyników finansowych Spółki za grudzień 2021 roku.

Przychody ze sprzedaży za grudzień 2021 roku spodziewane są na poziomie 2,70 mln PLN. Wynik netto za grudzień 2021 roku spodziewany jest na poziomie -0,32 mln PLN. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki wynosił na koniec grudnia 2021 3,05 mln PLN.

Narastająco za cały 2021 rok Emitent spodziewa się następujących wyników: przychody ze sprzedaży na poziomie 24,14 mln PLN, wynik brutto na poziomie -2,34 mln PLN, EBITDA na poziomie 3,9 mln PLN, wynik netto na poziomie -2,34 mln PLN.

Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Dane za rok 2021 będą podlegały weryfikacji zarówno wewnętrznej jak i w procesie badania przez biegłego rewidenta, a ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży uwzględniająca dane za wskazany okres zostanie zamieszczona w raporcie rocznym za rok 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: the "Company", "Issuer"), informs that on January 12, 2022, the Issuer made an estimated determination of the Company's preliminary financial results for December 2021.

Sales revenue for December 2021 is expected at PLN 2.70 million. The net result for December 2021 is expected at the level of PLN -0.32 million. The balance of cash in the Company's bank accounts is PLN 3.05 million.

Cumulatively for 2021, the Issuer expects the following results: sales revenues at PLN 24,14 million, gross sales result at PLN -2,34 million, EBITDA at PLN 3.9 million, net result at PLN -2,34  million.

The Management Board informs that this report contains preliminary data, which may differ from the final data. Data for 2021 will be verified both internally and in the audit process by a statutory auditor, and the final information on the result and sales revenues, taking into account the data for the indicated period, will be included in the annual report for 2021.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.


VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-12Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk