• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach finansowych za czerwiec 2021 r. (2021-07-07 19:12)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2021
Data sporządzenia: 2021-07-07
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach finansowych za czerwiec 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 7 lipca 2021 Emitent dokonał szacunkowego ustalenia wstępnych wyników finansowych Spółki za czerwiec 2021 roku.
Przychody ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku spodziewane są na poziomie 1,62 mln PLN. Wynik netto za czerwiec 2021 roku spodziewany jest na poziomie -0,3 mln PLN.
Narastająco za pierwsze półrocze 2021 roku Emitent spodziewa się następujących wyników: przychody ze sprzedaży na poziomie 9,86 mln PLN, wynik brutto ze sprzedaży na poziomie -1,96 mln PLN, EBITDA na poziomie 1,48 mln PLN, wynik netto na poziomie -1,96 mln PLN.
Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży uwzględniająca dane za wskazany okres zostanie zamieszczona w raporcie za I półrocze 2021, które zostaną opublikowane zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: the "Company", "Issuer"), informs that on July 7, 2021, the Issuer made an estimated determination of the Company's preliminary financial results for June 2021.

Sales revenue for June 2021 is expected at PLN 1.62 million. The net profit for June 2021 is expected at the level of PLN -0.3 million.

Cumulatively for the first half of 2021, the Issuer expects the following results: sales revenues at PLN 9.86 million, gross sales result at PLN -1.96 million, EBITDA at PLN 1.48 million, net result at - PLN 1.96 million.

The Management Board informs that this report contains preliminary data, which may differ from the final data. The final information about the result and sales revenues, taking into account the data for the indicated period, will be included in the report for the first half of 2021, which will be published in accordance with the schedule presented by the Issuer in the current report No. 2/2021.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

Vivid Games Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848 340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-07Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk