• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. (2022-01-05 15:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2022
Data sporządzenia: 2022-01-05
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022:

Jednostkowy raport roczny za rok 2021 – 28. kwietnia 2022 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2022 – 25. maja 2022 r.
Raport półroczny za I półrocze 2022 – 22. września 2022 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2022 – 24. listopada 2022 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za drugi i czwarty kwartał roku 2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: "Company", "Issuer"), announces to the public the dates of publication of periodic reports in 2022:
Individual annual report for 2021 - April 28, 2022.
Quarterly report for the first quarter of 2022 - May 25, 2022.
Semi-annual report for the first half of 2022 - September 22, 2022
Quarterly report for the third quarter of 2022 - November 24, 2022.

At the same time, the Issuer informs that according to § 79 sec. 2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state, the Issuer will not publish quarterly reports for the second and fourth quarters of 2022.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard

VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-05Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk