• Odbierz prezent
VINDEXUS S.A.: raport finansowy (2021-09-25 10:41)
FALSEskorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2021-09-25
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VINDEXUS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
04-333Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Serocka 3/B2
(ulica)(numer)
022 740 26 50 do 61022 740 26 50 do 61
(telefon)(fax)
kontakt@gpm-vindexus.plwww.gpm-vindexus.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-345550386189
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Skonsolidowane dane finansowe
Przychody z działalności operacyjnej 47 14527 67010 3686 230
Koszty zarządzania wierzytelnościami25 43820 3915 5944 591
EBIT18 8904 7974 1541 080
EBITDA19 2775 1264 2391 154
Zysk brutto16 1001 7523 541394
Zysk netto16 0131 7483 522393
Aktywa razem314 711287 02569 61464 269
Zobowiązania razem103 63196 73022 92321 659
w tym zobowiązania krótkoterminowe39 06424 8838 6415 572
Kapitał własny206 297188 58345 63342 226
Kapitał zakładowy1 1681 168258262
Liczba udziałów/akcji w sztukach11 680 00011 680 00011 680 00011 680 000
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR)17,6616,153,913,62
Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR)1,370,150,300,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej25 11621 7345 5234 894
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(544)1 692(120)381
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 490)(12 402)(547)(2 792)
Zmiana stanu środków pieniężnych 22 08211 0244 8562 483
Jednostkowe dane finansowe
Przychody z działalności operacyjnej 14 57511 4493 2052 578
Koszty zarządzania wierzytelnościami10 4809 6152 3052 165
EBIT2 32511751126
EBITDA2 645446582100
Zysk brutto12 9176 6402 8411 495
Zysk netto10 2364 7112 2511 061
Aktywa razem325 725308 31572 05069 036
Zobowiązania razem107 797105 79723 84523 689
w tym zobowiązania krótkoterminowe27 83833 9506 1227 602
Kapitał własny181 295169 11040 10237 866
Kapitał zakładowy1 1681 168258262
Liczba udziałów/akcji w sztukach11 680 00011 680 00011 680 00011 680 000
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR)15,5214,483,433,24
Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR)0,880,4019,350,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(7 642)12 915(1 681)2 908
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej10 925(789)2 403(178)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(3 263)(12 161)(718)(2 738)
Zmiana stanu środków pieniężnych 20(35)4(8)

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK Vindexus raport skonsolidowany za I P 2021r.pdfRaport skonsolidowany za I półrocze 2021 roku
oświadczenia zarządu.pdfOświadczenia Zarządu
202106P.VINGK - Raport z przeglądu.pdfRaport z przegląśdu Grupy Kapitałwej Vindexus SA
202106P.VINSA - Raport z przeglądu.pdfRaport z przeglądu GPM Vindexus SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-25Jan KuchnoPrezes Zarządu
2021-09-25Artur ZdunekCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk