• Odbierz prezent
VINDEXUS S.A.: Powołanie osób nadzorujących (2021-03-30 11:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu w skład rady nadzorczej Spółki Pani Julii Kuchno z dniem 29 marca 2021 r.
Powołanie nowego członka rady nadzorczej nastąpiło w związku z odwołaniem członka rady nadzorczej Pani Marty Currit oraz koniecznością uzupełnienia składu rady nadzorczej.
Pani Julia Kuchno nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Julia Kuchno nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
W załączeniu Spółka przekazuje CV Pani Julii Kuchno.
Załączniki
PlikOpis
Julia Kuchno CV 29.03.2021.pdfJulia Kuchno CV
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VINDEXUS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-333Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Serocka 3/B2
(ulica)(numer)
022 740 26 50 do 61022 740 26 50 do 61
(telefon)(fax)
kontakt@gpm-vindexus.plwww.gpm-vindexus.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-345550386189
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Jan KuchnoPrezes Zarządu
2021-03-30Artur ZdunekCzłnek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk