• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
villeroy
Z artykułu dowiesz się:

- Na czym miałaby polegać europejska unia fiskalna

Szef francuskiego banku centralnego Francois Villeroy de Galhau uważa, że strefa euro potrzebuje pilnego powołania instytucji, która w pełni skoordynowałaby politykę fiskalną i strukturalną wśród państw posługujących się wspólną europejską walutą.

 

Zdaniem francuza brak koordynacji pomiędzy krajami strefy w zakresie prowadzonej polityki fiskalnej i strukturalnej ciąży na wzroście gospodarczym i sprawia, że cały blok państw jest mocno podatny na kryzysy finansowe. Villeroy uważa, że centralna instytucja z silnym ministrem na czele powinna zarządzać budżetem strefy euro przy  wsparciu administracji skarbowej.

 

Oficjele Europejskiego Banku Centralnego niejednokrotnie wskazywali na potrzebę koordynacji w zakresie polityki fiskalnej. EBC sygnalizuje, że polityka pieniężna nie jest w stanie sama ożywić wzrostu gospodarczego. Istnieje potrzeba wsparcia ze strony rządów i prowadzonej przez nie polityki fiskalnej. Brak koordynacji w prowadzeniu tej polityki sprawia, że z perspektywy strefy euro jako całości traci ona na efektywności.

 

Integracja fiskalna miałaby się odbyć w trzech krokach:

1) W pierwszym etapie członkostwo w unii fiskalnej byłoby dobrowolne.

2) W drugim etapie budżet wspólnoty stałby się wspólnym instrumentem stabilizacyjnym ze zdefiniowanym zestawem instrumentów polityki fiskalnej.

3) Trzeci i ostatni etap integracji wymagałby pełnej zgody w zakresie finansowania oraz pożądanego poziomu synchronizacji cykli koniunkturalnych.

 

Źródło informacji: Reuters

 

Vileroy przyznaje jednak, że istnieje bardzo silny polityczny opór w stosunku do integracji fiskalnej. W sytuacji, w której część krajów narzeka na zbyt silną integrację w ramach struktur czy to Unii Europejskie czy samej strefy euro, bardzo trudno będzie osiągnąć porozumienie w tej kwestii.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk