• Odbierz prezent
VIGO SYSTEM S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – istotny element realizacji Strategii. (2021-03-26 14:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
VIGO SYSTEM S.A.
Temat
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – istotny element realizacji Strategii.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki VIGO System S.A.(„Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze Spółką - liderem konsorcjum umowy o dofinansowaniu projektu badawczego, „Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni", numer umowy: TECHMATSTRATEG-III/0026/2019-00 w ramach programu „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. VIGO System S.A. jest Liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi także Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej oraz Politechnika Warszawska.
Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 29 255 381,61 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 26 564 942,41 zł, co stanowi 90,80 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane Emitenta wynoszą 9 491 817.87 zł, zaś dofinansowanie dla Spółki wynosi 6 801 378.67 zł.
Czas trwania Projektu i dofinansowania zarazem wynosi 36 miesięcy. Realizacja Projektu rozpocznie się 01.04.2021 r.
Wynikiem projektu będzie innowacja w postaci specjalizowanych układów fotoniki scalonej (ASPIC) przeznaczonych do pracy w zakresie średniej podczerwieni, MIR (3-5,5 μm).
Planowany do realizacji, w ramach projektu demonstrator będzie układem wielokanałowego nadajnika/odbiornika, pracującego na co najmniej 3 długościach fali i przeznaczonego do detekcji związków chemicznych (np: CO2, NOx, SOx) lub do łączności w otwartej przestrzeni.
Projekt pozwoli na stworzenie innowacyjnej platformy technologicznej układów ASPIC na zakres MIR, a następnie w wyniku planowanego wdrożenia na projektowanie i produkcję układów fotoniki scalonej o zróżnicowanych parametrach, odpowiadających zmiennym potrzebom klientów, zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0.
Emitent informował o umieszczeniu Projektu na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2020 r.
Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania Emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIGO SYSTEM S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850Ożarów Mazowiecki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poznańska129/133
(ulica)(numer)
+48 22 733 54 00+48 22 666 01 59
(telefon)(fax)
www.vigo.com.pl
(e-mail)(www)
527-020-73-40010265179
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Łukasz PiekarskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk