• Odbierz prezent
VIDIS S.A.: Informacja o rozwiązaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości z dnia 03 marca 2021 roku i jednoczesnym podpisaniu nowej umowy zakupu tej samej nieruchomości. (2021-07-27 22:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
VIDIS S.A.
Temat
Informacja o rozwiązaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości z dnia 03 marca 2021 roku i jednoczesnym podpisaniu nowej umowy zakupu tej samej nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Strony zgodnie rozwiązały przedwstępną umowę zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Awicenny, o której zawarciu Emitent informował w raporcie 1/2021 z dnia 3 marca 2021 r.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym Emitent zawarł nową umowę przedwstępną na zakup ww. nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Awicenny o powierzchni 3700 metrów kwadratowych, w ramach której Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną w terminie do dnia 2 listopada 2021 r.
Zgoda na zakup przedmiotowej nieruchomości na cele inwestycyjne o powierzchni 3700 metrów kwadratowych za cenę w kwocie 2 889 885,00 zł została wyrażona w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2020 r.
Wydanie nieruchomości w posiadanie Emitenta nastąpi w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIDIS S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-040Bielany Wrocławskie, Kobierzyce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Logistyczna4
(ulica)(numer)
(71) 33 880 00(71) 33 880 01
(telefon)(fax)
biuro@vidis.plwww.vidis.pl
(e-mail)(www)
899-25-22-420933038687
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Szymon StaruchowiczWiceprezes ZarząduSzymon Staruchowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk