• Odbierz prezent
VIDIS S.A.: Informacja o podpisaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości (2021-03-03 15:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
VIDIS S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał przedwstępną umowę zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Awicenny (dalej: „Umowa przedwstępna”). Zgoda na zakup przedmiotowej nieruchomości na cele inwestycyjne o powierzchni 3700 metrów kwadratowych za cenę w kwocie 2 889 885,00 zł została wyrażona w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2020 r.

Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną po spełnieniu się określonych w Umowie przedwstępnej warunków w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r., przy czym sprzedającemu przysługuje prawo do jednokrotnego przedłużenia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2021 r. W określonych w Umowie przedwstępnej przypadkach Stronom przysługuje umowne prawo odstąpienia, w pozostałym zakresie Umowa przedwstępna zawiera standardowe zapisy powszechnie występujące w umowach tego rodzaju.

Wydanie nieruchomości w posiadanie Emitenta nastąpi w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIDIS S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-040Bielany Wrocławskie, Kobierzyce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Logistyczna4
(ulica)(numer)
(71) 33 880 00(71) 33 880 01
(telefon)(fax)
biuro@vidis.plwww.vidis.pl
(e-mail)(www)
899-25-22-420933038687
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Szymon StaruchowiczWiceprezes ZarząduSzymon Staruchowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk