• Odbierz prezent
VERBICOM S.A.: Podpisanie znaczącej umowy (2021-02-18 11:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021KNF
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
VERBICOM S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Verbicom S.A informuje, iż otrzymał od MPK sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu obustronnie podpisaną w dniu 17 lutego 2021r. umowę, której przedmiotem jest Modernizacja Systemu Telekomunikacyjnego.
Kryterium stanowiącym o uznaniu powyższej informacji za znaczącą jest wartość przedmiotowej Umowy, która wynosi netto 986.600,-pln (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych).
Uruchomienie zmodernizowanego Systemu Telekomunikacyjnego ma nastąpić nie później, aniżeli do 15 tygodni od dnia podpisania Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VERBICOM S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-348Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Skarbka36
(ulica)(numer)
(61) 864 82 40(61) 864 82 48
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Bolesław ZającPrezes ZarząduB.Zając

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk