• Odbierz prezent
VER: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 28 października 2022r. (2022-10-01 19:16)
fot. freepik.com
Zarząd MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska 45a, woj. wielkopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372990, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402¹ oraz 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 października 2022 roku o godz. 16:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Szelągowskiej 45a.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-10-01 19:16:43Marcin KatańskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk