• Odbierz prezent
VER: Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrachunkowego 2020/2021. (2021-06-16 22:55)
Zarząd Spółki MPL Verbum S.A. wskazuje, że przekazane raportem okresowym skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał roku obrachunkowego 2020/2021, dane porównawcze za rok 2019/2020 oraz wybrane dane finansowe Jednostki za IV kwartał roku obrachunkowego 2019/2020 zawierały błędy rachunkowe, wykorzystywały nieaktualne dane za rok 2019/2020 oraz uwzględniały niewłaściwie dokonaną konsolidację.

W związku z powyższym MPL Verbum S.A. przekazuje skorygowany raport okresowy za IV kwartał roku obrachunkowego 2020/2021 w zakresie:
- Skonsolidowanych wybranych danych finansowych za IV kwartał roku obrachunkowego 2020/2021 oraz danych porównawczych za rok 2019/2020.
- Wybranych danych finansowych Jednostki za IV kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.

Zarząd MPL Verbum S.A. zapewnia, iż zdarzenie ma charakter incydentalny oraz zobowiązuje się do prowadzenia dalszej sumiennej polityki informacyjnej. Deklaruje również dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-06-16 22:55:32Marcin KatańskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk