• Odbierz prezent
VER: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy 2021/2022 - korekta. (2022-10-01 18:50)
fot. freepik.com
Zarząd MPL VERBUM S.A. przekazuje skorygowaną treść raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022.Korekta polega na dołączeniu do raportu rocznego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30.09.2022 roku podpisanego przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy 2021/2022.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że przekazując do wiadomości publicznej raport roczny w dniu 30.09.2022 roku, z przyczyn niezależnych od Spółki i związanych z pracami serwisowymi prowadzonymi na platformie epuap.gov.pl nie miał możliwości otrzymania podpisanego sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy. W związku z powyższym, w uzgodnieniu z audytorem, do raportu rocznego przekazanego opinii publicznej w dniu 30.09.2022 roku załączony został projekt tych dokumentów. Po wznowieniu działania serwisu epuap.gov.pl w dniu dzisiejszym Zarząd otrzymał podpisane przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy, które załączone są w przekazywanej niniejszym komunikatem korektcie raportu rocznego.

Zarząd wskazuje jednocześnie, że treści dokumentów przekazywanych komunikatem z dnia 30.09.2022 roku oraz przekazywanych w dniu dzisiejszym pozostają niezmienne.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-10-01 18:50:46Marcin KatańskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk