• Odbierz prezent
Venture INC ASI S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy (2021-03-15 16:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VENTURE INC ASI S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 15.03.2021 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie oceniła przedstawiony przez Zarząd wniosek i rekomendację dotyczącą podziału zysku netto Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
Zgodnie z podjętą uchwałą, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku Venture INC ASI S.A., który wyniósł 8.095.100,04 PLN:
- na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 6.006.300,04 PLN
- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 2.088.800,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,07 PLN
Dywidendą objętych będzie 29.840.000 akcji Spółki.
Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 28 kwietnia 2021 roku.
Planowany dzień wypłaty dywidendy: 07 maja 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Venture INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Venture INC ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska 45 bud. 3lok. 3.4
(ulica)(numer)
(71) 714 20 88(71) 712 24 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992650810020682053
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Jakub SitarzPrezes ZarząduJakub Sitarz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk