• Odbierz prezent
Venture INC ASI S.A.: Objęcie udziałów w Intelliseq sp. z o.o. (2021-02-15 14:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Objęcie udziałów w Intelliseq sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) Intelliseq sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 1.639.000,00 zł do kwoty 1.866.000,00 zł tj. o kwotę 227.000,00 zł poprzez utworzenie 227 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego 177 udziałów za kwotę 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) objął Emitent.

Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 994 udziały Spółki stanowiących 53,27% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 53,27% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Venture INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Venture INC ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska 45 bud. 3lok. 3.4
(ulica)(numer)
(71) 714 20 88(71) 712 24 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992650810020682053
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Jakub SitarzPrezes ZarząduJakub Sitarz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk