• Odbierz prezent
Venture INC ASI S.A.: Objęcie udziałów w INCREDIBLE MACHINES (2021-09-23 16:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia:2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Objęcie udziałów w INCREDIBLE MACHINES
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) INCREDIBLE MACHINES sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 20.000,00 złotych, do kwoty 24.000,00 złotych, tj. o kwotę 4.000,00 złotych, w drodze utworzenia 80 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych. Emitent obejmie 71 nowoutworzonych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 3550,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 400.000,00 złotych.

Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 71 udziałów Spółki stanowiących 14,79% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 14,79% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Jednocześnie, Emitent w przypadku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, zobowiązali się przeprowadzić Nadzwyczajne Zgromadzenie. Wspólników Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o utworzeniu 105 udziałów, z których 105 udziałów obejmie Emitent za cenę 600.000,00 zł. W przypadku objęcia przez Emitenta nowo-utworzonych udziałów, Emitent łącznie posiadać będzie 176 udziałów stanowiących 30,08% w kapitale Spółki.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Venture INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Venture INC ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska 45 bud. 3lok. 3.4
(ulica)(numer)
(71) 714 20 88(71) 712 24 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992650810020682053
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23Jakub SitarzPrezes ZarząduJakub Sitarz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk