• Odbierz prezent
Venture INC ASI S.A.: Objęcie udziałów w Grenade Hub sp. z o.o. (2021-03-04 18:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Objęcie udziałów w Grenade Hub sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) Grenade Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 41.500,00 złotych, do kwoty 57.900,00 złotych, tj. o kwotę 16.400 złotych, w drodze utworzenia 328 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych. Emitent obejmie 82 nowoutworzone udziały, o łącznej wartości nominalnej 4.100,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500.000,00 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w wyniku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI.
Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 128 udziałów Spółki stanowiących 11,05% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 11,05% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Venture INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Venture INC ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska 45 bud. 3lok. 3.4
(ulica)(numer)
(71) 714 20 88(71) 712 24 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992650810020682053
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Jakub SitarzPrezes ZarząduJakub Sitarz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk