• Odbierz prezent
VEE S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki (2021-06-25 19:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
VEE S.A.
Temat
Zawiadomienie od Akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Vee S.A. (dalej "Spółka"), zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od akcjonariusza Vee Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080, ze zm.) Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie Vee Ventures art. 69 - 2021.06.25.PDF
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-25Dawid WójcickiPrezes ZarząduDawid Wójcicki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk