• Odbierz prezent
VEE S.A.: VEE Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, kwiecień 2021 (2021-05-18 16:20)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
VEE S.A.
Temat
VEE Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, kwiecień 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vee SA („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w kwietniu 2021 r. wskaźnik MPC (Minutes of Processed Conversations), mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez hosty głosowe Spółki na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 189 tys. minut. Oznacza to wzrost MPC w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. o 63% względem analogicznego okresu 2020 r. Średnia dla wskaźnika MPC dla Spółki w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku wyniosła 193 tys. minut, a w 2020 r. - 119 tys. minut. Spółka zaznacza przy tym, że kwietniowy wskaźnik MPC został zrealizowany dzięki m.in. wzrostowi wolumenów procesowanych minut (od 7 do 98 proc.) z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, finansowej i medycznej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy hostów głosowych realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC (proof of concept), co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z hostem spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15% (w górę lub w dół) od raportowanego wskaźnika MPC. W 2020 r. sprzedaż minut (wyrażona wskaźnikiem MPC) odpowiadała za średnio 74 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje (z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych) wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
VEE SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)VEE S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00 - 844
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Grzybowska
87(ulica)
(numer)+48 22 250 14 76
+48 22 203 41 54(telefon)

(fax)biuro@voicetel.pl
www.voicetel.pl(e-mail)

(www)9571067309
221798923(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk