• Odbierz prezent
VEE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 30.06.2021 r. (2021-07-01 16:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
VEE S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 30.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku i posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Vee Ventures sp. z o.o. - 651.504 głosów, co stanowiło 85,55% głosów na WZ oraz 48,99% ogólnej liczby głosów;
Aleksander Sobina - 40.000 głosów, co stanowiło 5,25% głosów na WZ oraz 3,01% ogólnej liczby głosów;
TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK - 70.060 głosów, co stanowiło 9,20% głosów na WZ oraz 5,27% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-01Dawid WójcickiPrezes ZarząduDawid Wójcicki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk