• Odbierz prezent
VEE S.A.: Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, luty 2021 (2021-03-15 09:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
VEE S.A.
Temat
Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, luty 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vee SA (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w lutym 2021 r. wskaźnik MPC (Minutes of Processed Conversations), mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez hosty głosowe Spółki na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 172 tys. minut. Oznacza to wzrost MPC do średniej z 2020 r. o ponad 5 proc. - średnia dla wskaźnika MPC dla Spółki w 2020 r. wyniosła 166,7 tys. minut. Spółka zaznacza przy tym, że lutowy wskaźnik MPC został zrealizowany dzięki m.in. wzrostowi wolumenów procesowanych minut (od 9 do 21 proc.) z trwających projektów dla m.in. firm z branż ubezpieczeniowej, bankowej i medycznej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy hostów głosowych realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC (proof of concept), co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z hostem spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15% (w górę lub w dół) od raportowanego wskaźnika MPC. W 2020 r. sprzedaż minut (wyrażona wskaźnikiem MPC) odpowiadała za średnio 74 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje (z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych) wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Dawid WójcickiPrezes ZarząduDawid Wójcicki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk